Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Experternas tips för en lyckad distansundervisning

Ta del av våra experters tips på hur du får bäst resultat med hjälp av distansundervisning. 

Anna Åkerfeldt

Struktur och upplägg

 • Var noggrann med en tydlig inledning och ett tydligt slut på lektionen. “Det här ska ni lära er i dag” kan vara en bra början och något som man kan återkomma till när man ska sammanfatta lektionen. Skapa gärna en s.k. exit-ticket, d.v.s. en kontrollfråga för att ta reda på vad eleverna har lärt sig eller behöver ha hjälp med.

Feedback

 • Organisera så att eleverna har stödgrupper i klassen där de kan hjälpa
  varandra om de kör fast.
 • Ordna feedback-sessioner med en mindre grupp elever.

Kommunikation

 • Samla frågor, svar, kommentarer och idéer i olika dokument som alla elever
  kan ta del av. Använd gärna elektroniska anslagstavlor.

Generella tips!

 • Håll ordning på lösenord till de olika miljöerna både för din egen del och för
  eleverna. Om eleverna arbetar på andra enheter än de som de har i skolan
  kanske lösenord inte sparas automatiskt vilket kan utgöra ett hinder för
  eleverna att komma in i de digitala lärresurserna och komma åt relevant
  material.

Få fler råd och se texten i sin helhet på ifous.se

Anna Åkerfeldt är fil. dr i didaktik och process- och projektledare
inom FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

 


Louise Sjöstrand

 1. Videogenomgångar och -instruktioner är ofta mycket uppskattat av distanselever. Det spelar ingen roll om det är en skärminspelning av en PowerPoint eller om man bara spelar in sig själv med mobilens selfiekamera.

 2. Om eleverna inte redan kan jobba i delade dokument så kan det vara bra att lära dem det. I delade dokument kan läraren hänga med elevens arbete i realtid och stötta under processens gång. 

 3. Bryt ner uppgifter i mindre delar. En del elever blir, som bekant, överväldigade av stora uppgifter som ska göras i flera steg om de får hela instruktionen på en gång - i synnerhet om de sitter ensamma hemma i arbetet. 

 4. För elever som är vana vid lektioner i klassrum kan distansundervisning uppfattas som mindre viktigt. Prata därför om distansundervisningen som lektioner och var tydlig med när dessa lektioner är (förslagsvis samma tid som vanligt på schemat) och vad syftet med dem är.

 5. Många distanselever uppskattar någon form av kontakt med läraren som motsvarar de informella små samtalen efter en lektion eller i korridoren. Ett mail, sms eller chattmeddelande med ”hur går det?” eller ”vad fint att du kom igång med uppgiften på en gång!” kan vara det som håller motivationen (och självdisciplinen) uppe. 

Louise Sjöstrand är gymnasielärare i pedagogik och svenska. Hon undervisar sedan 2014 på barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen i Stockholm. Vid sidan av har hon skrivit läromedel för barn- och fritidsprogrammet som Yrkessvenska i barnomsorgen och kommande Pedagogikboken

 

Daniel Barker

Mitt grundläggande tips är att göra det så enkelt som möjligt.

 1. Ge eleverna tydliga hänvisningar till läromedelstexter och redan inspelade genomgångar.

 2. Ge dem avgränsade uppgifter som de kan utföra på egen hand.

 3. Kanske viktigast av allt - följ upp att elevernas arbete, gärna med digitala diagnoser.

Daniel Barker är matematik- och fysiklärare. Just nu utvecklar han det digitala läromedlet  NOKflex – ett nytänkande heldigitalt läromedel i matematik med stort fokus på att ge läraren gediget stöd i sin undervisning. Han har varit en av föregångarna i att sprida pedagogiken kring Flipped Classroom.

 

Cecilia Lilja

 1. Använd digitala verktyg för kommunikation och för att guida eleverna till rätt material med en gång, med tydliga instruktioner. I digitala läromedel kan man oftast länka direkt till rätt text eller uppgift så att eleverna inte villar bort sig på vägen. I Digilär kan du använda verktygen inlägg eller uppdrag i kursfunktionen för att göra just detta.

 2. Ge tydliga, avgränsade uppgifter som du vet att dina elever kommer att klara av att arbeta med på egen hand – alla har inte samma stöd hemma.

 3. Om du kan – skicka eleverna korta filmer med instruktioner, faktagenomgång eller bara uppmuntran. I Digilär hittar du filmer direkt kopplade till många av våra texter.

 4. Följ upp det eleverna har gjort, och använd digitala verktyg för att kommunicera feedback att du har sett det de har lämnat in så att de känner sig motiverade att gå vidare på egen hand. I Digilär kan du använda verktyget granska i kursfunktionaliteten för att göra just detta.


Cecilia Lilja är är digital pedagogisk utvecklings- och produktionschef på Digilär.

 

Jakob Harknäs

 1. Tydligare instruktioner behövs på distans än annars. Därför är det viktigt att tänka igenom vilka kanaler som du ger information på. I Digilär kan exempelvis läraren skapa egna uppgifter som läggs in direkt i läromedlet kopplat till kapitlet. Du kan även lägga in egna uppgifter direkt i kapitlen. 2. Du behöver bestämma vilka mål som är rimliga att sätta på din distansundervisning? Är syftet främst att skapa överblick, få förförståelse eller utveckla förmågor? För att skapa en överblick så kan filmklipp med medföljande frågor fungera bra. SO-läromedlet för Digilär har många filmklipp i kapitlen. En del av dem finns också samlade på ett ställe i SO-biblioteket. 3. Hur kan du kontrollera att eleverna arbetar hemifrån? Ett sätt är att använda den stora mängd självrättande övningar som finns i Digilär. Exempelvis finns det en stor mängd självrättande övningar för världsreligionerna i Digilärs SO-material. 4. Att arbeta hemifrån kan ha en stor mängd utmaningar för eleverna, inte minst att förvalta tiden effektivt. För att hjälpa eleverna att använda tiden så bör eleverna få instruktioner att följa sitt vanliga lektionsschema även hemifrån med lektioner och raster. Om det behövs kan skolan skapa ett särskilt “hemma-schema”.


Jakob Harknäs är utbildad högstadie- och gymnasielärare och författare både till digitala och tryckta läromedel inom SO-ämnena.