Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

ABC-klubben, Svenska tankar

Hämta och skriv ut!

Svenska tankar är en serie kostnadsfria häften om läs- och skrivundervisning. Här lyfter vi fram viktiga ämnen som vi tycker behöver belysas och diskuteras. Häftena vänder sig till lärare och föräldrar och syftar till att undanröja hinder och bana väg för god läs- och skrivundervisning.

Hämta häftet Läs- och skrivförberedande arbete i förskoleklass här!

Hämta häftet Att knäcka skriftens hemliga kod här!

Hämta häftet Målet ska alltid vara att förstå vad man läser här!

ABC-klubben

En magisk läsupplevelse på flera nivåer!
Utforska ABC-klubben