Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

The adventure begins with Skills!

Skills är ett roligt och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills.

Med Skills fångar du elevernas intresse!

Engelska är en naturlig del av många barns vardag. Det är därför viktigt att ett läromedel möter dem på rätt nivå. Det gör Skills.

Skills är ett nytänkande och kreativt läromedel som bygger på en spännande, skönlitterär berättelse. Kopplat till de olika berättelserna i varje årskurs får eleverna utveckla alla förmågor, sina skills, i engelska. De får läsa faktatexter, öka sitt ordförråd, bekanta sig med grammatiska strukturer, lära sig skriva (med hjälp av modelltexter) och inte minst prata om och presentera texter.

Cirkelmodellen
När eleverna arbetar med att skriva på engelska sker detta via cirkelmodellen, en metod där man gemensamt bygger upp kunskaper om olika textgenrer genom att bland annat arbeta med struktur, innehåll, ord och begrepp. Detta arbete ger eleverna verktyg att läsa och skriva egna texter. Till sin hjälp har de modelltexter och fraser, grafiska strukturer och vägledande checklistor.

Välj den årskurs du är intresserad av här nedanför för att läsa mer!

Välj filter