Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pixel matematik

Pixel är ett grundläromedel för fk–åk 6 som lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande!

Pixel FK

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärande. 

Med Pixel får du möjlighet att ta till vara på allt eleverna redan vet om matematikens värld. Tillsammans möter ni tal, mönster och former med leken som grund. Samtidigt undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar elevernas tänkande. För att utmana och ge eleverna många chanser att förstå, återkommer de matematiska momenten flera gånger genom Pixels grundböcker och på flera olika sätt. Varje moment går från konkret till abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden både på ett roligt och genomtänkt sätt.

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärande. 

Med Pixel får du möjlighet att ta till vara på allt eleverna redan vet om matematikens värld. Tillsammans möter ni tal, mönster och former med leken som grund. Samtidigt undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar elevernas tänkande. För att utmana och ge eleverna många chanser att förstå, återkommer de matematiska momenten flera gånger genom Pixels grundböcker och på flera olika sätt. Varje moment går från konkret till abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden både på ett roligt och genomtänkt sätt.

Pixel åk 1-3

Pixel bygger på tanken att alla elever ska hänga med. Eleverna jobbar steg för steg och befäster kunskaperna innan de går vidare. Arbetet går alltid från konkret till abstrakt nivå för att lägga grunden till en god matematisk förståelse. Med Pixel blir både undervisningen och lärandet stimulerande och roligt.

Pixel kortfattat:

Tydligt för eleven – Korta instruktioner och enkel layout

Metodiskt – Från konkret till abstrakt

Forskningsanknytning – Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Utmanande – Vill få eleverna att reflektera, inte bara räkna på

Varierat – Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Enkelt för läraren – Lärarboken ger dig stöd sida för sida

Pixel bygger på tanken att alla elever ska hänga med. Eleverna jobbar steg för steg och befäster kunskaperna innan de går vidare. Arbetet går alltid från konkret till abstrakt nivå för att lägga grunden till en god matematisk förståelse. Med Pixel blir både undervisningen och lärandet stimulerande och roligt.

Pixel kortfattat:

Tydligt för eleven – Korta instruktioner och enkel layout

Metodiskt – Från konkret till abstrakt

Forskningsanknytning – Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Utmanande – Vill få eleverna att reflektera, inte bara räkna på

Varierat – Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Enkelt för läraren – Lärarboken ger dig stöd sida för sida

Pixel åk 4-6

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik.

Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger. När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik.

Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger. När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Har du frågor om Pixel?

Vi som jobbar med Pixel berättar gärna om läromedlet för dig. Skicka frågor via mejl eller ring oss. Vi tar även emot skolbesök och kommer till din skola om du vill!

//Pixelhälsningar från Kontaktlärarna

Kävlinge FK-6
Nyvångsskolan
Maria Olsson
maria.olsson@kavlinge.se

Trollhättan FK-5
Hjortmosseskolan
Annika Bussqvist
Tel: 0520-496223
annika.bussqvist@kub.trollhattan.se

Vi som jobbar med Pixel berättar gärna om läromedlet för dig. Skicka frågor via mejl eller ring oss. Vi tar även emot skolbesök och kommer till din skola om du vill!

//Pixelhälsningar från Kontaktlärarna

Kävlinge FK-6
Nyvångsskolan
Maria Olsson
maria.olsson@kavlinge.se

Trollhättan FK-5
Hjortmosseskolan
Annika Bussqvist
Tel: 0520-496223
annika.bussqvist@kub.trollhattan.se

Pixel Parallellbok

Med Pixel är det lätt att anpassa undervisningen så att alla kan vara med på sin nivå. Målet är att alla ska lyckas, samtidigt som de utmanas och får möjlighet att lära sig ännu mer efter sin förmåga.

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter. Boken passar för elever som har svårt att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet.

Med Pixel är det lätt att anpassa undervisningen så att alla kan vara med på sin nivå. Målet är att alla ska lyckas, samtidigt som de utmanas och får möjlighet att lära sig ännu mer efter sin förmåga.

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter. Boken passar för elever som har svårt att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet.

Välj filter