Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rummets betydelse för lek och lärande

Vi ställde några frågor till Mia Heikkilä som är forskare inom pedagogik och en av flera författare bakom den högaktuella boken Rum i förskolan.

Varför har förskolans rum en central betydelse för barns lek och lärande?

- Rummet, barnen och verksamheten är alltid i relation till varandra och därför är det viktigt att rummet är i samklang med vad barnen är intresserade av och av vad som är i fokus för verksamheten för tillfället. Rummen ska spegla detta. I Rum i förskolan skriver vi mycket om det i relation till hur rummen också kan fungera som hjälp och ett stöd för att nå verksamhetens mål.

Vad innebär ett normmedvetet rum?

- I boken skriver vi utförligt om detta och funderar kring hur ett rum kan vara normmedvetet. I vår förståelse, som vi utvecklade under projektets gång, kan ett rum kan ge inspiration till olika slags lek som inte placerar barn eller grupper i samhället i vissa boxar med vissa förväntningar och idéer. Rummen kan möbleras och inredas på ett sätt så att barn får leka fritt och kreativt skapa lekar och relationer.

Har du tips på hur barnen kan involveras i utformningen?

- Vi har i projektet aktivt frågat barn om deras upplevelser av rummen och använt det för att forma rummen. Det är ett jättebra sätt att inkludera barn i att forma verksamheten.

Rum i förskolan

Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling och omsorg. 

Läs mer

Skolutveckling och jämställdhet

I boken Skolutveckling och jämställdhet av Mia Heikkilä får du verktyg och strategier för att arbeta systematiskt och resultatinriktat med jämställdhetsfrågan genom skolans hela organisation.  

Läs mer