Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektionstips med Nobeltema

För att fira årets Nobelpristagare och alla viktiga insatser inom vetenskapen har vi tagit fram olika aktiviteter och annat spännande som du och dina elever kan ha nytta av i klassrummet.

En upptäckt som räddat miljontals liv 

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet meddelade igår att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2020 skall delas lika mellan Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för deras upptäckter av hepatit C-virus. Deras forskning har varit avgörande i kampen mot blodöverförd hepatit, ett av våra största globala hälsoproblem.

Sjukdomen orsakar kroniska leverskador och levercancer hos människor över hela världen. Redan tidigare hade hepatit A- och B-virus upptäckts vilket var stora medicinska genombrott, men en stor andel fall av blodöverförd hepatit förblev oförklarade. Upptäckten av hepatit C-virus innebar att den kvarstående höga risken för blodsmitta kunde förklaras. Genombrottet möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som har räddat miljontals människoliv.

Här hittar du ett antal lektionstips inom vetenskapen!

Fakta om antikroppar:

Gregory Winter har bland annat tagit fram det första biologiska läkemedlet genom att använda antikroppar. Lär mer om antikroppar här.

  

Öppna och ladda ner sidan

En laboration om naturligt urval:

Kemipristagarna har evolutionen som redskap för att ta fram nya proteiner. Den här laborationen demonstrerar hur naturligt urval ger organismer som är perfekt anpassade till sin miljö.

Öppna och ladda ner sidan

En övning om arvsanlag:

För att förstå hur förändringar i arvsanlagen kan ge förändringar i proteiner kan man göra denna övning. 

  

Öppna och ladda ner sidan

Fakta om mutationer:

Mutationer är förändringar i arvsmassan och orsaken till att livet utvecklas, det vill säga att evolutionen sker. Lär mer om mutationer här.

   

Öppna och ladda ner sidorna

Vi vill även tipsa om två spännande forskare som ingår i vår serie Månadens naturvetare:

Margareta Blombäck

Professor emerita vid KI i koagulationsforskning. Liksom nobelpristagarna forskar hon på proteiner och proteiners funktion. Hon och maken Birger Blombäck renade fram och identifierade de proteiner som saknas hos patienter med klassisk blödarsjuka och von Willebrands sjukdom. Hennes ambition är att bidra till att färre människor drabbas av blodproppssjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke.

Margareta Blombäck

Läs mer om hennes arbete här.

Ladda ner lektionstips här!

Leif Andersson

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet, forskar grundläggande om sambandet mellan gener och egenskaper genom att använda bland annat husdjur som modellorganismer. Det kan till exempel handla om pigmentering, ärftliga sjukdomar och metabolism och tillväxt. Husdjuren har avlats fram och det innebär att han, precis som nobelpristagarna, använder evolutionen som redskap.

Leif Andersson

Läs mer om hans arbete här.

Ladda ner lektionstips här!

Du hittar alla månadens naturvetare här: