Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i religionskunskap

Låt eleverna på låg- och mellanstadiet upptäcka religionskunskap genom PULS-serien eller heldigitala Digilär. Jobbar du på högstadiet? Då får du inte missa SOL NOVA där du med fördel kan jobba både med den tryckta boken såväl som heldigitalt. Religion 1 för gymnasiet är bland annat skriven av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet.

Välj filter

Kostnadsfritt digitalt extramaterial 
Till de flesta av våra basläromedel ingår kostnadsfritt digitalt extramaterial. Hitta ditt läromedel här och kom igång direkt.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial 
Till de flesta av våra basläromedel ingår kostnadsfritt digitalt extramaterial. Hitta ditt läromedel här och kom igång direkt.

Om våra läromedel i religionskunskap

För låg- och mellanstadiet
För lågstadiet finns PULS SO-boken samt Digilär SO. PULS Religion 4-6 täcker kursplanens centrala innehåll i religionskunskap för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22. I PULS Religion är texterna väsentligt omarbetade sedan den äldre upplagan. Tre kapitel är helt nyskrivna. Centrala begrepp förklaras oftast i sitt sammanhang, löpande i texten, men finns också samlade i en ordlista i slutet av boken. I slutet av kapitlen finns fördjupande reportage och frågor för reflektion och samtal.

Digilär Religionskunskap 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, filmer och lärarhandledningar med prov och lektionstips utan extra kostnad.

För högstadiet
SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser.

Digilär Religionskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7-9, enligt Lgr22.

För gymnasiet
Religion 1 för gymnasiet ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

Digilär Religionskunskap gy är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet.

För låg- och mellanstadiet
För lågstadiet finns PULS SO-boken samt Digilär SO. PULS Religion 4-6 täcker kursplanens centrala innehåll i religionskunskap för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22. I PULS Religion är texterna väsentligt omarbetade sedan den äldre upplagan. Tre kapitel är helt nyskrivna. Centrala begrepp förklaras oftast i sitt sammanhang, löpande i texten, men finns också samlade i en ordlista i slutet av boken. I slutet av kapitlen finns fördjupande reportage och frågor för reflektion och samtal.

Digilär Religionskunskap 4-6 är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr22. Här finns ett stort material med texter, filmer och lärarhandledningar med prov och lektionstips utan extra kostnad.

För högstadiet
SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser.

Digilär Religionskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7-9, enligt Lgr22.

För gymnasiet
Religion 1 för gymnasiet ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

Digilär Religionskunskap gy är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet.