Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gilla svenska

Gilla svenska är ett flexibelt och genrepedagogiskt läromedel för nyanlända elever. Läromedlet utgår ifrån kursplanen för sfi och baseras på cirkelmodellen med konkreta mål och synliga strategier. Gilla svenska finns att få som tryckta böcker med digitala komponenter eller som heldigitalt läromedel.
Välj filter

Nyhet! Tryckt och digitalt i ett paket!

Nu kan du beställa Gilla svenska som paket där både tryckt och digitalt läromedel ingår. Underlätta för dig själv och låt dina sfi-elever arbeta så som det passar var och en bäst genom att erbjuda både den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

  • Fler sätt att variera undervisningen
  • Smarta verktyg och funktioner
  • Alla uppgifter samlade på ett och samma ställe
  • Inlämningsfunktion för alla uppgifter

Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. Du hittar länkar till produkterna nedan. 

Lista över paket med ISBN-nummer

Gilla svenska B Paket Bok+Digital
ISBN 9789127466036

Gilla svenska C Paket Bok+Digital
ISBN 9789127466043

Gilla svenska D Paket Bok+Digital
ISBN 9789127466050

Om Gilla svenska

Gilla svenska är ett heltäckande basläromedel för sfi kurs B-D och består av tre elevböcker med digitalt extramaterial. Böckerna har en tematisk indelning och innehållet är relevant för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen.

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Läromedlet är uppbyggt med progression inom respektive kapitel, varje kapitel är också fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Gilla svenska som heldigitalt läromedel

Gilla svenska finns både som ett heltäckande och heldigitalt läromedel med allt innehåll samlat. Den specialutvecklade och inkluderande funktionaliteten, som till exempel uppläst ljud och möjlighet att justera texten, skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven. Läs mer och prova på här. 

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet,grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion och muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

  • en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
  • en artikel eller faktatext som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar, till exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska hör webbaserade lärarhandledningar med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner, ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudfiler, bilder, filmer och webbövningar finns samlade här. Du kan också bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok och visa innehållet på tavlan via projektorn.

 

 

Sagt om Gilla svenska:


”Det känns fräscht och i tiden.”
Lottie Bäckstrand, Förstelärare SFI

”För första gången, sedan jag blev lärare 1996, kan jag tänka mig att verkligen följa och använda ett läromedel. (…) När jag använder Gilla Svenska vet jag att mina elever får med sig allt som de behöver.”
Malin Fahlborg, sfi-lärare

”Jag har arbetat med Gilla svenska under hösten och de klienter som har haft boken är mycket nöjda! Jag har tillgång till lärarhandledningen och där finns det mycket smått och gott som jag tar med i undervisningen.”
Helen Landegren, lärare Kriminalvården

Om Gilla svenska

Gilla svenska är ett heltäckande basläromedel för sfi kurs B-D och består av tre elevböcker med digitalt extramaterial. Böckerna har en tematisk indelning och innehållet är relevant för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen.

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Läromedlet är uppbyggt med progression inom respektive kapitel, varje kapitel är också fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Gilla svenska som heldigitalt läromedel

Gilla svenska finns både som ett heltäckande och heldigitalt läromedel med allt innehåll samlat. Den specialutvecklade och inkluderande funktionaliteten, som till exempel uppläst ljud och möjlighet att justera texten, skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven. Läs mer och prova på här. 

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet,grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion och muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

  • en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
  • en artikel eller faktatext som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar, till exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska hör webbaserade lärarhandledningar med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner, ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudfiler, bilder, filmer och webbövningar finns samlade här. Du kan också bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok och visa innehållet på tavlan via projektorn.

 

 

Sagt om Gilla svenska:


”Det känns fräscht och i tiden.”
Lottie Bäckstrand, Förstelärare SFI

”För första gången, sedan jag blev lärare 1996, kan jag tänka mig att verkligen följa och använda ett läromedel. (…) När jag använder Gilla Svenska vet jag att mina elever får med sig allt som de behöver.”
Malin Fahlborg, sfi-lärare

”Jag har arbetat med Gilla svenska under hösten och de klienter som har haft boken är mycket nöjda! Jag har tillgång till lärarhandledningen och där finns det mycket smått och gott som jag tar med i undervisningen.”
Helen Landegren, lärare Kriminalvården

Presentation av Gilla svenska

Presentation av Gilla svenska

Författaren Sanna Lundgren presenterar Gilla svenska och går igenom ett kapitel i kurs C.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Läromedelsförfattaren Caroline Croona berättar om arbetet med Gilla svenska. Vi får veta hur serien är anpassad för vuxna elever och hur det fungerar vid ett kontinuerligt intag. Dessutom berättar Caroline om Gilla svenska Digital – ett heldigitalt och komplett läromedel för sfi.

Läromedelsförfattaren Caroline Croona berättar om arbetet med Gilla svenska. Vi får veta hur serien är anpassad för vuxna elever och hur det fungerar vid ett kontinuerligt intag. Dessutom berättar Caroline om Gilla svenska Digital – ett heldigitalt och komplett läromedel för sfi.