Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Tematiskt arbetssätt skapar sammanhang” 

Intervju med Aaron Harmon, författare till Explore – kultur och livsvillkor i den engelskspråkiga världen 7-9 .

Hur kan språklärare skapa intresse för en ny språkvärld hos eleverna? Kanske genom en kulturell resa med relevanta och intressanta teman! Aaron Harmon, läromedelsförfattare med över 20 års lärarerfarenhet, berättar om fördelarna med ett tematiskt arbetssätt inom ämnet engelska: 
 
”De flesta elever jag har kommit i kontakt med vill lära sig engelska och är nyfikna på den engelskspråkiga världen, till exempel musik, sport och kända personer. Det har jag tagit fasta på när jag tillsammans med min fru Ann Harmon skrivit Explore-serien som tar med eleverna på en kulturell resa i de delar av världen där engelska talas. Förhoppningen är att väcka nyfikenhet kring det lästa samtidigt som de lär sig språket.” 

Vilka är fördelarna med att arbeta tematiskt när det gäller språkundervisning? 

”Ett relevant tema fungerar ofta bra som utgångspunkt när man lär sig ett nytt språk. Inlärningen förstärks och fördjupas av att det finns ett sammanhang, i stället för bara lösryckta ord eller texter. De olika temana kan också lätt vävas ihop med andra ämnen i skolan. Att se individuella skolämnen som delar i en helhet fördjupar kunskaperna ännu mer och gör inlärningen roligare. Det finns även fördelar med att kunna koppla det eleverna lärt sig till det liv de själva lever och kunna se skillnader och likheter.” 

Hur har du och din medförfattare resonerat kring valet av teman i Explore? 

”Vi har först brainstormat med våra två tonårsbarn. Det är viktigt att fånga upp vad målgruppen tycker och tänker och vad de är intresserade av. Vad vill de läsa om, vad vill de lära sig mer om? Vi har även resonerat med vårt förlag såklart och tagit hänsyn till det centrala innehållet i läroplanen. Några exempel på teman vi fastnat för är historiska skeenden, sociala rörelser, musik och att göra skillnad.” 

Hur kan övningsuppgifter förstärka temana ytterligare? 

”Dels genom läsförståelsefrågor som kollar den grundläggande läsförståelsen. Sedan med hjälp av en del mer utmanande frågor som handlar om att öva på att läsa mellan raderna. Till sist kan eleverna ytterligare fördjupa sig i ett tema genom det vi kallar Explorefrågor, som borrar ännu mer på djupet. 
Syftet med frågorna är att låta eleverna öva på läsförståelse på olika nivåer, samt att fördjupa sina kunskaper och förhoppningsvis fånga ett intresse så att de är nyfikna på att lära sig mer.” 
 
Av Isabella Falkowska Källman 

Kort om författaren 

Namn: Aaron Harmon 
Yrke: Lärare sedan 22 år, arbetslagsledare och skolledare. Arbetar för tillfället i en internationell skola i Stockholms kommun. Har skrivit Explore 4 - 6 tillsammans med Ann Harmon, aktuell med Explore 7 - 9.  
 

Läs mer om boken

Med denna bok i klassrummet möter eleverna den engelsktalande världen och utvecklar sin förståelse av kulturella och sociala företeelser i olika sammanhang där engelska talas. Eleverna läser texter på olika nivåer och arbetar med uppgifter, bland annat i läsförståelse, kopplade till texterna. Läs mer