Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 7-9

PULS erbjuder läromedel i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik för elever i årskurs 7-9. Med PULS får du ett komplett läromedel som ger en bred och bra grund i NO-ämnena!
Välj filter

Levande NO med PULS för årskurs 7-9!

PULS är ett heltäckande läromedel för alla NO-ämnen - biologi, fysik, kemi och teknik. Med stark koppling till Lgr 11 och olika typer av material ger PULS dig som lärare en trygghet i din undervisning.

Med PULS digitalböcker blir det lättare för varje elev att ta till sig kunskapen på djupet. Filmer, interaktiva bilder, och självrättande tester i direkt anslutning till boken gör innehållet levande. I PULS Fysik finns även simuleringar. Digitalböckerna finns tillgängliga för alla böcker ur serien.

PULS är ett heltäckande läromedel för alla NO-ämnen - biologi, fysik, kemi och teknik. Med stark koppling till Lgr 11 och olika typer av material ger PULS dig som lärare en trygghet i din undervisning.

Med PULS digitalböcker blir det lättare för varje elev att ta till sig kunskapen på djupet. Filmer, interaktiva bilder, och självrättande tester i direkt anslutning till boken gör innehållet levande. I PULS Fysik finns även simuleringar. Digitalböckerna finns tillgängliga för alla böcker ur serien.

PULS Biologi

Biologi med praktiska undersökningar och begreppsträning.

PULS Biologi är ett komplett läromedel som utgör en bred grund för undervisningen. Du kan enkelt individanpassa undervisningen för att tillgodose alla elevers behov.

Till varje kapitel vinns ett stort urval uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter, begreppsträning och instuderingsuppgifter. Flera övningar finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med samma uppgift men på olika nivåer.

PULS Fysik

Elevnära fysik med praktiska exempel.

PULS Fysik förklaras fysiken med utgångspunkt i eleverns vardag. Grundboken är fylld med förklarande illustrationer och inspirerande foton. Texterna spänner över den historiska utvecklingen fram till idag, så hållbar utvecklig och miljöpåverkan är viktiga faktorer. Fysikens begrepp, modeller och teorier förklaras i sammanhang där eleverna kan känna igen sig. 

PULS Kemi

Kemi med miljö- och hälsoperspektiv.

Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de största frågorna. PULS Kemi sträcker sig från kemins historia fram till idag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor och en sammanfattning.

PULS Teknik

Ett ämne i ständig utveckling.

PULS Teknik tar avstamp i den spännande teknikhistoriska utveckolingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer och stora system och förklarar hur dessa hänger ihop. Eleverna bygger upp en god grund att utgå ifrån när de skaffar kunskap i en välrd där ny teknik ständigt utvecklas. Grundläggande förmågor som eleverna flrväntnas utveckla analyseras och exemplifieras. Genom att dessa förmågor ges en central och återkommande roll uppmuntras eleverna att reflektera över vad de gör och varför.

Webbaserad lärarhandledning

Samtliga läromedel ur PULS-serien har en webbaserad lärarhandledning. Du får gott om material och hjälp för att göra din NO-undervisning så bra som möjligt. Lärarhandledningen består av ett gediget bibliotek av pdf:er som finns att ladda ner så du kan dela materialet med andra lärare på din skola.

Samtliga läromedel ur PULS-serien har en webbaserad lärarhandledning. Du får gott om material och hjälp för att göra din NO-undervisning så bra som möjligt. Lärarhandledningen består av ett gediget bibliotek av pdf:er som finns att ladda ner så du kan dela materialet med andra lärare på din skola.

PULS NO Fokus

Anpassa NO-undervisningen för varje elev

PULS Fokus är läroböcker i NO på lättare svenska som hjälper elever med svenska som andraspråk att klara kunskapskraven i biologi, kemi och fysik. PULS Fokus ger alla elever möjlighet att lära sig NO - oavsett modersmål! 

Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Det finns en stark förankring i Lgr 11 och böckerna är anpassade för att eleverna ska utveckla de förmågor som beskrivs. I samtliga böcker avslutas varje kapitel med instuderingsfrågor och en sammanfattning som lyfter det viktigaste i kapitlet.

Även Fokus-böckerna har en både tillhörande lärarhandledning och digitalbok. 

Anpassa NO-undervisningen för varje elev

PULS Fokus är läroböcker i NO på lättare svenska som hjälper elever med svenska som andraspråk att klara kunskapskraven i biologi, kemi och fysik. PULS Fokus ger alla elever möjlighet att lära sig NO - oavsett modersmål! 

Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Det finns en stark förankring i Lgr 11 och böckerna är anpassade för att eleverna ska utveckla de förmågor som beskrivs. I samtliga böcker avslutas varje kapitel med instuderingsfrågor och en sammanfattning som lyfter det viktigaste i kapitlet.

Även Fokus-böckerna har en både tillhörande lärarhandledning och digitalbok.