Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lustfyllt lärande med Gilla svenska

Författarna berättar om behovet av ett läromedel som tar vuxna på allvar.

Gilla svenska finns nu som ett heltäckande basläromedel för sfi på studieväg 2. Dessutom finns ett omfattande heldigitalt material till bokserien som underlättar lärandet för både lärare och elever.

– Vi ville skapa ett läromedel som var heltäckande, där man inte skulle behöva komplettera med andra böcker. Vi ville också skriva texter som lärare och elever skulle vilja läsa, även om de inte ingick i ett läromedel. Det är moderna texter om dagens svenska samhälle och om universella ämnen som väcker många känslor, tankar och lusten att diskutera.

Det säger författaren Caroline Croona, som författat Gilla svenska-serien tillsammans med Sanna Lundgren.
– Vi tar upp vuxnas tankar, vardag och problem. Det kan vara teman som bostadssegregation, internetdejting eller rättigheter på jobbet. Vi lindar inte in det, men texterna har en positiv twist. I lärarhandledningen skriver vi hur man kan lyfta ämnena för samtal, om man vill, fyller Sanna Lundgren i.

Sanna Lundgren är själv svensklärare på sfi-nivå och väl införstådd med de utmaningar som finns, som att en majoritet av de elever som läser sfi inte fullföljer kursen.

– Hur skulle man kunna fånga upp dem som redan testat befintliga läromedel, men inte klarat av det. Jag började fundera på vilka behov som fanns och hur jag som lärare kunde täcka upp brister, motivera och väcka nyfikenhet, berättar Sanna Lundgren.

Nu är serien komplett
Ur de tankarna föddes Gilla svenska, som nu är ett komplett läromedel för alla steg av sfi på studieväg 2. Böckerna är genrepedagogiska med progression inom varje kapitel. Svårighetsgraden stegras alltså inom varje kapitel, istället för att avancera från pärm till pärm. Något som gör det möjligt att börja med vilket kapitel som helst i boken, en fördel då nya elever tillkommer under hela läsåret.

– Läsförståelse, hörförståelse och repetition av ord ingår i alla kapitel, de är uppbyggda på samma sätt så att man kan stötta och bygga upp. Missar man enstaka kapitel så gör det inget, säger Sanna Lundgren.

De två författarna såg även ett behov av att erbjuda digital kompetens och ett helt kapitel ägnas åt internet.
– Det finns en del om källkritik, där eleverna praktiskt får öva på att värdera källor. Vi diskuterar hur delningar av sådant som inte stämmer kan påverka. Vi går igenom sökteknik och hur man hittar information på nätet, berättar Caroline Croona.

Gilla svenska som heldigitalt läromedel
Dessutom finns nu alltså Gilla svenska sfi kurs B Digital, ett rikt heldigitalt material som underlättar lärandet, Sanna lyfter möjligheten att repetera kunskap utanför klassrummet, till exempel genom automatisk rättning. Men här finns även ett unikt stödmaterial som eleverna kan ta del av så många gånger de behöver.

Gilla svenska finns till exempel flera olika filmer som visar en eller flera personer som berättar om ett ämne.
– Det är ett sätt att visa samspel mellan personer som samtalar, att få med sådana små detaljer som hur vi ser ut när vi berättar något, säger Caroline Croona.

Gilla svenska B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier. 

 

Läs mer

Gilla svenska C

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs C och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.    

Läs mer

Gilla svenska kurs D

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs D och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

Läs mer

Gilla svenska sfi kurs B Digital

Nu har du och dina elever äntligen möjlighet att arbeta med Gilla svenska i en användarvänlig och prisvinnande plattform. Här finns den funktionalitet som behövs för språkinlärning och den flexibilitet som är nödvändig för en framgångsrik sfi-undervisning.

Prova gratis – kom igång direkt!
Läs mer

Gilla svenska sfi kurs C Digital

Nu har du och dina elever äntligen möjlighet att arbeta med Gilla svenska i en användarvänlig och prisvinnande plattform. Här finns den funktionalitet som behövs för språkinlärning och den flexibilitet som är nödvändig för en framgångsrik sfi-undervisning.

Prova gratis – kom igång direkt!
Läs mer