Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

AW med ord - rätt svar i tipsrundan!

Nyfiken på hur mycket du egentligen kunde på vår tipspromenad? Här har vi samlat de rätta svaren från tipsrundan på vår fortbildningskväll för sva- och sfi-lärare.

Frågor och svar

Rätta svaren är fetmarkerade i alternativen. 

Fråga 1: Varje år sammanställer Språkrådet (tidigare Språknämnden) nyordslistor med ord som ligger i tiden.
Vilket år kom den första listan?
1. 1997
X. 1986
2. 1972

Fråga 2:  Vilken organisation står bakom Språkrådet?
1. Institutet för språk ochfolkminnen
X. Svenska akademin
2. Myndigheten för språk ochfolkminnen

Fråga 3: Galna ko-sjukan känner nog många till, men ”galna chips-sjukan" var med på nyordslistan 2002. Vilket ämne var det egentligen sjukan handlade om?
1. Erukasyra
X. Maltodextrin
2. Akrylamid

Fråga 4: Svenska Akademien ingår bland annat i Språkvårdsgruppen, ett samarbetsorgan med språkvårdande uppgifter. Men vilken, eller vilka, ordböcker ger svenska akademin ut?
1. SAOL och SAOB
X. SO, SAOL
2. SAOL, SO och SAOB

Fråga 5: Natur & Kultur ger också ut ordböcker. Hur många ord och uttryck finns med i Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok?
1. Cirka 35 000
X. Cirka 20 000
2. Cirka 50 000

Fråga 6: En av kvällens föreläsare, Tomas Riad, är ledamot i Svenska Akademin sedan 2011. Vilken stol sitter han på?
1. Nr 13
X. Nr 6
2. Nr 3

Fråga 7: Varje torsdag äter Svenska Akademins ledamöter middag på Gyldene Freden, anno 1722. Faktum är att Svenska Akademin äger krogen sedan den en gång i tiden skänktes till akademin av en känd nationalikon som ville rädda sitt stammishak från konkurs. Vem?
1. Bruno Liljefors
X. Carl Michael Bellman
2. Anders Zorn

Utslagsfråga: Ett nyord från 2022 är epadunk – dvs en musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer. Oavsett om epadunk kommer finnas med i en ordbok i framtiden eller inte, så vill vi veta vad EPA syftar på.
Rätt svar kan ge 1-2 poäng.
Svar: EPA (förkortning av Enhetsprisaktiebolaget, alternativt Enhetspris AB) var en varuhuskedja med affärer i hela Sverige men även Norge och Danmark. EPA stod för låga priser och ofta lite enklare kvalitet.

 

Explicit ordundervisning

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer

Interaktionskort för sfi

Interaktionskorten för sfi innehåller frågor och uppmaningar med ämnesinnehåll som studenterna möter i språkundervisningen i Kurs B, C och D på framför allt studieväg 2. Med hjälp av korten får studenterna träna på att ställa frågor och formulera egna svar genom att berätta, beskriva, motivera och argumentera.

Läs mer