Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kompass

Kompass är en serie böcker som väcker elevernas intresse för NO och SO. Böckerna innehåller den gemensamma grundkursen i respektive ämne och lämnar utrymme till fördjupningar och arbeten efter lärarens och elevens egna val.

Välj filter