Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populära läromedelsserier

ABC-klubben

En magisk läsupplevelse på flera nivåer!
Utforska ABC-klubben

Wings

Wings är engelskläromedlet för åk 6-9 som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov.
Utforska Wings

Colores

Motiverande och lustfylld spanskundervisning med stort fokus på fraser och muntlig kommunikation.
Utforska Colores

Faktiskt

Faktiskt är ett faktabibliotek som innehåller 20 böcker på fyra olika nivåer.
Utforska Faktiskt

Echo

Echo är engelskläromedlet som ger dig möjlighet att undervisa på ditt sätt.
Utforska Echo

Eldorado

Eldorado är ett basläromedel i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!
Utforska Eldorado

ESS i svenska

ESS i svenska går igenom svenskämnets alla moment.
Utforska ESS i svenska

Förskoleserien

Förskoleserien inspirerar dig till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan.
Utforska Förskoleserien

Heureka

Ett gediget och modernt fysikläromedel för gymnasiet som skapar förståelse.
Utforska Heureka

Input till din undervisning!

Böckerna i Inputserien ger dig handfasta undervisningstips, är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter och har en vetenskaplig förankring.
Utforska Input till din undervisning!

Klara svenskan

Arbete utifrån cirkelmodellen som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och samtalande runt olika texttyper. För åk 1-6.
Utforska Klara svenskan

Matematik 5000

Matematikläromedlet som motiverar alla! Finns för gymnasiets alla spår, hela vägen upp till kurs 5.
Utforska Matematik 5000

NOKflex Matematik

Kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format.
Utforska NOKflex Matematik

Mål

Ett basläromedel för sfi, kurs B och C/Språkintroduktion.
Utforska Mål

Pixel matematik

Pixel lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande!
Utforska Pixel matematik

PULS

PULS-serien erbjuder allt du behöver i SO från förskoleklass till årskurs 6 och i NO och teknik från förskoleklass till årskurs 9.
Utforska PULS

Singma

För en röd tråd i matematiken för Fk-åk 6. Baserad på Singaporemodellen med stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken.
Utforska Singma

SOL 4000

SOL 4000 är till för dagens högstadieelever som snart ska vara med och forma morgondagens samhälle.
Utforska SOL 4000
Välj filter