Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i svenska som andraspråk åk 7-9

Här hittar du Natur & Kulturs läromedel i svenska som andraspråk (sva) för årskurs 7-9. Upptäck Kontakt – en heltäckande stadiebok för svenska och sva. Vill du jobba digitalt finns Digilär Svenska & Sva som är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i svenska och sva för årskurs 7–9.  Missa inte Fixa texten, där fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Genrerna presenteras på ett tydligt sätt där strukturen är densamma i alla kapitel. Öva & pröva är ett läromedel med tre övningsböcker som testar elevernas läsförståelse.