Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Vi vill hitta nya sätt att förklara och arbeta med matematik”

Stina Aglander och Daniel Barker är i startgroparna för ett nytt matematikläromedel för högstadiet.  

Ni har gått tillbaka till skolans värld efter flera år som läromedelsredaktörer på Natur & Kultur, hur känns det?  

– Det känns roligt! Skolan är verkligen en levande miljö. Men det kommer nog ta ett tag att få upp tempot igen efter åren på ett tyst kontor.  

Dessutom är ni nu blivande författare! Varför behövs ett nytt matematikläromedel för högstadiet? 

– Det finns så många saker som vi av erfarenhet vet att eleverna tycker är svårt i matematik. Därför vill vi hitta nya sätt att förklara och arbeta med matematik. Mycket av det som finns i dagens läromedel är väldigt bra men det finns delar där det behövs nya perspektiv och ansatser. Det var länge sedan det kom något nytt läromedel i matematik för högstadiet så nu när det är en ny läroplan på gång så passar det bra att tänka nytt. 

Vad kommer det att innehålla? Hur mycket kan ni avslöja? 

– En viktig beståndsdel kommer att vara kontinuerlig repetition. Det ska inte vara så att eleverna jobbar med en sak på en sida och sedan inte möter det igen förrän det är dags för prov. Istället vill vi att kunskaperna ska repeteras och hållas aktuella – samtidigt som de vävs in i flera områden. En annan sak som vi arbetar med är många lösta exempel på olika nivåer. Många elever skulle komma längre om de fick veta hur mer utmanande uppgifter kan lösas.  

Hur ser planen ut, när kommer första boken vara klar? 

– Vi siktar på en ny bok för årskurs 7 under våren 2022.