Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Moment 2 - Allmän uppvärmning

Syftet med momentet är att eleverna ska lära sig hur en allmän uppvärmning kan se ut och upplevas.

I detta moment får eleverna planera och genomföra en allmän uppvärmningsdel och en uppmjukningsdel.

Genomför momentet så här: 

1. Beskriv syftet med momentet enligt ovan för eleverna. 

2. Beskriv uppgiften och gå igenom det nedladdningsbara underlaget nedan.

3. Repetera avsnittet om uppvärmning (s. 100).

4. Eleverna får sedan cirka 10 minuter för att planera och förbereda sitt uppvärmningspass genom att använda underlaget.

5. Sedan utför eleven sitt uppvärmningspass under cirka 10 minuter. 

6. När träningspasset är avslutat fyller eleverna i utvärderingen i underlaget och lämnar in. 

7. Avsluta genom att samla klassen och erfarenheterna av lektionen. 

Din träning Moment 2 - Allmän uppvärmning (pdf)