Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Intervju med författarna

Ann Bergstrand Tybåhl och Catrin Eriksson är tysklärare med lång erfarenhet av undervisning och översättning i tyska. De är författare till Auf geht's, ett nytt tyskläromedel för årskurs 6 till 9. Den första boken i serien, Auf geht's 6, har precis kommit.

Hej Ann och Catrin! Vad var era tankar när ni skapade Auf geht's?

Ann: Syftet har varit att skapa en engagerande berättelse som ligger nära eleverna och som introducerar det tyska språket i lagom takt. Med frasinlärning i fokus får eleverna snabbt kommunikativa färdigheter, men även språkliga strategier – som bokens huvudpersoner använder sig av när de tillägnade språkkunskaperna inte räcker till – och enkla grammatiska förklaringar är viktiga inslag. Målet har varit ett läromedel som både skapar nyfikenhet hos eleverna och underlättar för läraren genom ett helhetskoncept.

Catrin: Jag har tänkt att det ska vara engagerande med en berättelse och jag blev alltmer fast i Vilma och Tors upplevelser. Jag hoppas att eleverna dras med också, att de kan känna igen sig och att fraserna de ska lära sig faller naturligt för dem.

Vad är ni mest nöjda med i läromedlet?

Ann: Helheten – engagerande texter och omväxlande övningar varvat med enkla grammatiska förklaringar, fantastiska illustrationer och väl genomtänkt form har lett fram till en mycket inbjudande bok. Personligen tycker jag också mycket om de visuella inslagen – bildordlistan, verbträdet, illustrationerna till uttalsdelarna och kultursidorna. Dessa skapar mervärde och underlättar elevernas förståelse och inlärning.

Catrin: Jag tycker att läromedlet har blivit underhållande och helt enkelt användbart. Det finns fina illustrationer, bra övningar som befäster kunskapen och praktiska fraser man lär sig så att man kan göra sig förstådd i ett tysktalande land efter bara ett år med tyska. Jag hoppas att eleverna inser att de kan använda samma strategier som Vilma, Tor och de andra barnen, att kommunikationen funkar, även om man inte kan allt perfekt redan.

Läromedlet ger möjlighet både till fördjupning och snabbspolning

 

Hur skulle ni arbeta med läromedlet i klassrummet? 

Ann: Läromedlet ger möjlighet både till fördjupning och ”snabbspolning”. Utifrån elevgrupp kan läraren välja att antingen göra varje kapitel i tur och ordning eller hoppa över vissa delar och i stället fördjupa sig inom kultur, kommunikation, uttal eller vokabulär. För att befästa kunskaperna finns många bra webbövningar och för snabbare elevgrupper finns även tre extrakapitel i lärarhandledningen. På lärobokens insida/flikar finns bl.a. kartor, verbböjningsschema, klassrumsfraser och frågeord som eleven på egen hand kan ta hjälp av när det behövs. Längst bak finns också en bildordlista med de ord som introduceras i kapitlen, ett visuellt verbträd samt en kapitelordlista som stöd för förståelsen och inlärningen. Eleverna kan arbeta mycket på egen hand och läraren behöver inte ta fram annat material vid sidan om.  

Catrin: Förhoppningsvis hittar lärare ett sätt som blir bra för just deras elevgrupp, men boken tillåter många olika upplägg. Jag tycker att det är fantastiskt bra inläst, så att elever kan lyssna på boken som en hörbok och träna in hur tyska låter samtidigt som de läser texten.

Övningarna är varierande och det finns många hörövningar och tillfällen att tala. Grammatiken flyter in naturligt och möjliggör elevernas egen produktion. Fokus ligger på träning av fraser, inte bara enskilda ord, och dessa fraser vill man att eleverna ska kunna våga använda i olika sammanhang.

Hur får man i gång eleverna att våga prata tyska när språket är helt nytt för dem?

Ann: Att följa två nybörjare – berättelsens huvudpersoner Tor och Vilma – och se dem våga använda det nya språket trots att de inte alltid kan de rätta orden ger förhoppningsvis andra nybörjare inspiration att våga. Ofta kan man ju få fram vad man vill eller behöver om man bara försöker. För eleverna kan det vara bra att få upp ögonen för sådana möjligheter. Dessutom tror jag att uttalsdelarna är viktiga i det här avseendet – om man som nybörjare faktiskt vet hur de nya obekanta orden ska uttalas, vinner man självförtroende och vågar använda dem också!

Catrin: Våga! Och våga säga fel, prata med alla man kommer i kontakt med, karaktärerna i boken gör det, så jag hoppas att eleverna gör det också. Och så klart prata, läsa, lyssna, skriva och prata igen, eftersom ”Übung macht den Meister”!

Ann Bergstrand och Catrin Eriksson

Vilka är ni och vad är er bakgrund i ämnet tyska?

💬 Ann Bergstrand Tybåhl heter jag och är utbildad lärare i tyska och svenska för grundskolans senare år, men jag har även mångårig erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har också en magisterexamen i facköversättning med inriktning mot tyska. Som lärare har jag både undervisat svenska modersmålstalare i tyska och tvärtom, och som översättare har jag bland annat utarbetat en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok. Erfarenheterna av denna yrkeskombination har gett nyttiga kontrastiva kunskaper som kommit väl till pass i arbetet med läroboken.

💬 Catrin Eriksson heter jag och är lärare i tyska, tyska som andra språk, engelska samt idrott och hälsa. Min utbildning gjorde jag i Tyskland och även i USA, där jag träffade min blivande man.  Jag har undervisat i mina ämnen både i gymnasiet och i grundskolan i Sverige sedan jag flyttade från Tyskland 2005. Att undervisa mitt modersmål har jag alltid tyckt var lite extra roligt och jag har försökt att föra det närmare eleverna. Språket må inte alltid låta så vackert, men det är finurligt och grammatiken är mycket enklare än ryktet går … Och så kan ju svenska elever redan en hel del tyska!

Vilka är ni och vad är er bakgrund i ämnet tyska?

💬 Ann Bergstrand Tybåhl heter jag och är utbildad lärare i tyska och svenska för grundskolans senare år, men jag har även mångårig erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har också en magisterexamen i facköversättning med inriktning mot tyska. Som lärare har jag både undervisat svenska modersmålstalare i tyska och tvärtom, och som översättare har jag bland annat utarbetat en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok. Erfarenheterna av denna yrkeskombination har gett nyttiga kontrastiva kunskaper som kommit väl till pass i arbetet med läroboken.

💬 Catrin Eriksson heter jag och är lärare i tyska, tyska som andra språk, engelska samt idrott och hälsa. Min utbildning gjorde jag i Tyskland och även i USA, där jag träffade min blivande man.  Jag har undervisat i mina ämnen både i gymnasiet och i grundskolan i Sverige sedan jag flyttade från Tyskland 2005. Att undervisa mitt modersmål har jag alltid tyckt var lite extra roligt och jag har försökt att föra det närmare eleverna. Språket må inte alltid låta så vackert, men det är finurligt och grammatiken är mycket enklare än ryktet går … Och så kan ju svenska elever redan en hel del tyska!