Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL 4000

SOL 4000 är till för dagens högstadieelever som snart ska vara med och forma morgondagens samhälle. Med hjälp av både tryckt och digitalt material kan du enkelt anpassa din undervisning efter elevernas behov.

Läs mer

Komponenterna i SOL 4000

Att vara SO-lärare är en viktig yrkesuppgift. Det är att ha ansvar för att undervisningen bidrar till den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. Läromedel kommer och går och det gör även trenderna inom skolan och läro­medelsbranschen. SOL har hängt med ett tag. En viktig anledning till att SOL blivit en sådan långkörare är helt enkelt att det fungerar. 

Med SOL 4000 får du ett komplett läro­medel som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

Elevböckerna

Grundböckerna som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

SOL 4000 Horisont

Jobba ämnesöverskridande och samordna de fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap med SOL 4000 Horisont. Studietakten kan individanpassas med hjälp av texterna som är uppdelade i två nivåer och frågor på tre olika nivåer. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.

Fokusböckerna - arbeta på två olika språkliga nivåer

Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus kan du arbeta på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Alla böcker är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen samt arbetsblad.

Interaktivt material

Med det interaktiva materialet för SOL 4000 kan du antingen komplettera de tryckta böckerna eller jobba genomgående digitalt med de interaktiva böckerna. Det fristående interaktiva materialet hittar du på SOLs lärarwebb. De interaktiva böckerna finns på sidan för varje läromedel här på vår webbplats (du kan även prova dem gratis här!).

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas av olika lärare på skolan.

Studiestöd på modersmål

Till varje ämne inom SOL 4000 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Att vara SO-lärare är en viktig yrkesuppgift. Det är att ha ansvar för att undervisningen bidrar till den plattform och värdegrund eleverna behöver för att själva bli kompetenta samhällsmedborgare. Läromedel kommer och går och det gör även trenderna inom skolan och läro­medelsbranschen. SOL har hängt med ett tag. En viktig anledning till att SOL blivit en sådan långkörare är helt enkelt att det fungerar. 

Med SOL 4000 får du ett komplett läro­medel som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

Elevböckerna

Grundböckerna som behandlar kursplanens krav och mål på ett genomtänkt och tillgängligt sätt.

SOL 4000 Horisont

Jobba ämnesöverskridande och samordna de fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap med SOL 4000 Horisont. Studietakten kan individanpassas med hjälp av texterna som är uppdelade i två nivåer och frågor på tre olika nivåer. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.

Fokusböckerna - arbeta på två olika språkliga nivåer

Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus kan du arbeta på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Alla böcker är tydligt kopplade till kursplanemålen och innehåller beskrivningar av ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll, hjälp och stöd till bedömning, tips för undervisningen samt arbetsblad.

Interaktivt material

Med det interaktiva materialet för SOL 4000 kan du antingen komplettera de tryckta böckerna eller jobba genomgående digitalt med de interaktiva böckerna. Det fristående interaktiva materialet hittar du på SOLs lärarwebb. De interaktiva böckerna finns på sidan för varje läromedel här på vår webbplats (du kan även prova dem gratis här!).

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas av olika lärare på skolan.

Studiestöd på modersmål

Till varje ämne inom SOL 4000 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

Geografi – Utforska vår värld

SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden.

SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden.

Religion och liv – Historiska bakgrunder och centrala tankegångar

I SOL 4000 Religion och liv lyfts bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna fram för att läromedlet ska följa Lgr 11. Även etiken har ett stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman. 

I SOL 4000 Religion och liv lyfts bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna fram för att läromedlet ska följa Lgr 11. Även etiken har ett stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer i alla elevböcker, får eleverna ta ställning till olika etiska dilemman. 

Levande historia – Världshistorien i kronologisk ordning

I SOL 4000 Levande historia beskrivs världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

I SOL 4000 Levande historia beskrivs världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

Samhälle i dag – Hur påverkar individen och samhället varandra?

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Välj filter