Skolutveckling och jämställdhet

Sedan tidigt 70-tal har det funnits krav i läroplanen på att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet, men trots det arbetar få skolor systematiskt med jämställdhetsfrågan. Ska förändring ske på riktigt behövs ett konkret och långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett organisationsperspektiv – vilket är precis det Mia Heikkilä redogör för i den här boken.

Tryckta utgåvor

Skolutveckling och jämställdhet Kommande
Häftad 180 sidor. 2019-05-18. ISBN 9789127823983
Köp direkt via din återförsäljare

Sedan tidigt 70-tal har det funnits krav i läroplanen på att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet, men trots det arbetar få skolor systematiskt med jämställdhetsfrågan. Något som blev väldigt tydligt i och med metoo-rörelsen som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring ske på riktigt behövs ett konkret och långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett organisationsperspektiv – vilket är precis det Mia Heikkilä redogör för i den här boken.

Varje kapitel beskriver systematiskt och metodiskt hur man tar tag i frågan, från ledning ner på klassrumsnivå. En organisationsförändring som är ett måste om vi på allvar vill att skolan ska bli en plats på lika villkor för flickor och pojkar.

Boken riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare.

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Hon har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer.