Skolutveckling och jämställdhet

I boken Skolutveckling och jämställdhet av Mia Heikkilä får du verktyg och strategier för att arbeta systematiskt och resultatinriktat med jämställdhetsfrågan genom skolans hela organisation.  


Tryckta utgåvor

Skolutveckling och jämställdhet Skolutveckling och jämställdhet
Skolutveckling och jämställdhet Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-11
180 Sidor
ISBN 9789127823983
Häftad
Provläs

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Trots det arbetar de flesta skolor endast med enskilda insatser som inte ger hållbar jämställdhet. Detta blev tydligt inte minst i samband med metoo-rörelsen som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad boken Skolutveckling och jämställdhet hjälper dig att genomföra.

Varje kapitel går konkret igenom hur skolor kan arbeta med jämställdhet och skolutveckling utifrån bland annat undervisning, kollegialt lärande och sociala relationer. Resultatet blir en förändringsprocess i form av ett pussel där hela skolan – från ledningsnivå till klassrumsnivå – är involverad. En förändring som är nödvändig om vi på allvar vill att skolan ska bli en plats på lika villkor för alla barn.

Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan.

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt
och är flitigt anlitad som föreläsare. Mia Heikkilä har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer.