Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så här arbetar du med Flex

Flex matematik är för dig som vill ha ett elevaktivt klassrum, där mycket av undervisningen går ut på att hitta lösningar gemensamt. Med hjälp av färdiga veckoplaneringar och bildspel spar du inte bara tid utan undervisningen blir också rolig, varierad och interaktiv.

Häng med in i klassrummet!

Vi hälsar på Södermalmsskolan i Stockholm

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Med Flex matematik undervisar du i 3 steg

1. Lektionsbildspel

Klassrummet ska bubbla av matematiska samtal!
Pedagogiska frågor får eleverna att resonera tillsammans, motivera sina  svar och visa dem på de medföljande skrivtavlorna. Det är enkelt för dig att få kunskapsöversikt och du kan hålla ögonkontakt med eleverna under hela undervisningen. Alla elever ska hänga med!

Här kan du testa ett av bildspelen.

2. Arbete i lektionsboken

Vässa pennorna!
I lektionsboken är den första uppgiften kopplad till bildspelet. Den andra uppgiften är kopplad till arbetsområdet i stort.

3. Elevwebben

Utmaning på varje elevs nivå!
På elevwebben utmanas eleverna med uppgifter på sin nivå. Ledtrådar stöttar eleverna längst vägen och de motiveras genom poäng och medaljer. Du får snabbt en överblick hur det går för eleverna och kan följa upp där de fastnar.

Varje lektion avslutas med en minicheck, en Exit-ticket, som ger dig en snabb utvärdering av hur eleverna förstått lektionens innehåll.

Varje vecka får eleverna möta ett problem, en kluring, där de får arbeta med problemlösning.

Formativ bedömning

I Flex matematik finns stöd för att synliggöra elevers lärande genom formativ bedömning:  

  • I början av varje kapitel gör eleverna en "Check in" där de testar uppgifter från kapitlet. Samtidigt gör eleverna individuella skattningar i skalan: aldrig sett  löser lätt
  • Till varje lektion finns en Minicheck som testar hur väl eleverna har hängt med. Det är alltid en fråga med fyra alternativa svar.
  • När kapitlet är klart gör eleverna en Check out med uppgifter från kapitlet. Efter rättning får eleverna reflektera över sitt lärande genom att jämföra sin Check in och sin Check out.