Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Flex matematik och forskning

Flex matematik är uppbyggt för ett långsiktigt lärande genom att eleverna får träna på matematiska samtal, som forskningen visar är viktiga. I klassrummet ska alla elever känna sig trygga och våga berätta hur de har tänkt även om de inte alltid är säkra på att det är rätt.

Hur får jag i gång bra matematiska samtal?
Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet, forskar om lärande och
undervisning i matematik. Till varje bildspel har Ola, tillsammans med författarna, tagit fram förslag på hur genomgångarna ska leda
till matematiska samtal.

Hur skapar jag ett positivt klimat i klassrummet?
Kenny Skagerlund, docent vid Linköpings universitet, forskar om matematikångest. I Flex matematik får du ett verktyg som fångar upp vilka elever som tycker att matematik är stressande. Kenny guidar dig i hur du tar reda på vilka elever som har matteångest och hur du kan hjälpa dem.