Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Böcker om klimat & hållbarhet

Missa inte de här böckerna om klimat och hållbar utveckling. Vi har fler boktips, med alltifrån tips på årets bästa böcker, sommarens bästa läsning, inspiration i köket, uppmärksammade fackböcker med mera.

När almen tystnar

När almen tystnar är en hyllning och en sorgesång över träden vi älskar, och en svidande vidräkning med vår direkt avgörande roll i deras död. 

Läs mer

Bevingade vänner

Att börja berika sin trädgård med möjliga boplatser för fåglar är en god start för att få en trädgård som gynnar djurlivet och som ger rikare skörd, hjälp mot skadeinsekter och bidrar till mångfalden.

Läs mer

Oceankänslan

Efter mer än ett decennium på den högsta politiska nivån lämnade Isabella Lövin sina poster i februari 2021. Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Svamparnas förunderliga liv

Hur hittar man karljohan bäst och när blev kantarellen vår mest älskade matsvamp? I Svamparnas förunderliga liv låter författarna oss se världen och världshistorien ur svamparnas perspektiv.

Läs mer

Brytningstid

"Brytningstid är en lättläst, hederlig och mångfacetterad odyssé genom metallernas ödesmättade betydelse för vår historia, vår vardag och inte minst vår framtid." Aftonbladet

"Sällan har en reportagebok drabbat mig med sådan kraft." ETC

&...

Läs mer

Mörkermanifestet

"När Eklöf låter sin personliga, genomlevda relation till natten färga texten växer boken till en rent förtrollande läsupplevelse som på en och samma gång låter mig skärpa, vidga och höja blicken."
Malin Ekroth, GP

Ljus och mörker har styrt livet i miljarder år, med...

Läs mer

Handbok i naturlig biodling

Det finns flera böcker om biodling – alla lär ut konventionell biodling grundad på att utnyttja bisamhället maximalt. I den här boken berättar biodlare Peter Schneider Vingesköld om en annorlunda biodling där biodlaren istället följer och stödjer bisamhällets naturliga utveckling i samklang med naturen och där hänsyn tas till den intelligens som har utvecklats långt innan vi människor beträdde jorden.

Läs mer

Ett dolt universum

Det finns minst två universum - ett astronomiskt och ett dolt på jorden.
Båda är komplexa och omfattande på ett sätt som de flesta kanske inte inser, och mänskligheten är fullkomligt beroende av båda.

Läs mer

Jorden - vår planets historia och framtid

Boken bakom Netflix-dokumentären "Breaking Boundaries - The Science of Our Planet", berättad av David Attenborough. Förord av Greta Thunberg.

Läs mer

En jord för alla

För fem decennier sedan chockade boken Tillväxtens gränser världen genom att visa att befolkningsökning och industriell tillväxt hotade mänskligheten.

Läs mer

Drömmen om ett träd

Med Drömmen om ett träd avslutar Maja Lunde en av de stora romansatsningarna i skandinavisk litteratur det senaste decenniet.

Läs mer

Frö

Hoppet att föda världens befolkning står till mångfalden hos världens fröer. Det finns bara ett problem. Sedan början av 1900-talet har människan utrotat en stor andel av världens grödor.

Läs mer

Jordbok: Tiden

I den här boken reser vi genom tid och rum, tillbaka till när planeten föddes. Med faktarutor, pyssel, serier och funderingsfrågor undersöker Matilda Ruta tiden i denna första jordbok av fyra.

Läs mer

Hållbar utveckling

Vad är hållbar utveckling och vad innebär det för förskolan?

Läs mer

Kursen

Kursen bygger på det Executive-program som Stockholm Resilience Centre erbjudit några av de mest inflytelserika företagsledarna i Sverige för att accelerera omställningen till en mer hållbar verksamhet.

Läs mer

Klimat och moral

Klimatdebatten har svämmat över av identitetsmarkörer som ”eko”, ”grönt”, ”smart” och ”hållbart” men hur tänker en vetenskapligt skolad filosof om hur vi ska leva när allt står på spel? 

Läs mer

Przewalskis häst

Przewalskis häst är den mest skrämmande bok hon har skrivit, men också den mest hoppfulla.”
Dagbladet

Läs mer

Binas historia

Tre berättelser ur olika tidsåldrar vävs ihop till samma slutsats: utan bin är mänskligheten förlorad.

Läs mer

Blå

2017: Signe är snart sjuttio, men skräms inte av havet. Hon seglar ensam bort från sin barndomsbygd i Norge för att konfrontera mannen som hon en gång älskade. Det är bara hon, båten som heter "Blå" och en märklig last.

2041: David tycker att han är för ung för att vara far, ändå har han blivit ensam med sin lilla...

Läs mer

Binas hemliga liv

I Binas hemliga liv väver Thor Hanson ihop populärvetenskap med vår kultur­historia och gör det möjligt för oss att förstå allvaret i hoten mot binas existens, från bekämpningsmedel till klimatförändringar.

Läs mer

Prata med barn om klimatet

Prata med barn om klimatet är den första boken i sitt slag som på ett konkret och tillgängligt sätt beskriver hur föräldrar och lärare kan prata med klimatoroliga barn från förskoleåldern upp till tidiga tonåren. Boken ger faktabaserad kunskap och användbara verktyg för hur vuxna kan prata med barn om klimatet på ett sätt som väcker motivation, hopp och handlingskraft. 

Läs mer

Ett liv på vår planet

Attenborough tar upp några av de största utmaningarna som vår planet står inför och ger oss insikt om den enorma förlust av natur som skett under en enda livstid. Men han har också ett starkt budskap om hopp för framtida generationer och presenterar lösningarna för att rädda vår planet från katastrof.

Läs mer

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

Hållbarhetsfrågor är ödesfrågor och betonas ämnesövergripande i styrdokument för skolans olika former, inte minst i relation till värdegrunden. I den här antologin får du veta hur fiktion och berättelser med miljö- och framtidsteman kan användas för att öka medvetenheten och förståelsen för ekologiska livsvillkor och hållbarhetsfrågor för alla oss levande varelser.

Läs mer

Den uppfinningsrika planeten

Hur kan vi människor lära av naturen för att hitta smarta lösningar på våra problem? I boken Den uppfinningsrika planeten lyfter Fredrik Moberg fram biomimikryns oändliga möjligheter.

Läs mer

Tofsingarna

Detta är ett kreativt material som tränar barnens fantasi och föreställningsförmåga samt ger olika perspektiv på hållbar utveckling. I och med Lpfö 18 har förskolorna fått i uppdrag att jobba med att skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer

Klimatpsykologi

Det här är boken för dig som vill agera aktivt för klimatet, i din roll som ledare, beslutsfattare och medmänniska. Den är för dig som är engagerad i miljörörelsen, för dig som har en position i samhället med möjlighet att påverka och för dig som själv börjat göra förändringar men är frustrerad över att kompisarna eller politikerna inte gör sin del.

Läs mer