Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur och Vitterhetsakademien satsar på historieforskning

Natur & Kultur finansierar i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien två helt nya akademiforskartjänster med historisk inriktning – den ena inom svensk litteraturhistoria, den andra inom historiebruk. Båda tjänsterna är treåriga.

– Med initiativet fortsätter Natur & Kultur att stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att stödja fri forskning är vårt sätt att bidra till en kunskapsbaserad och demokratisk samhällsdiskussion. Samarbetet med Vitterhetsakademien, med sin gedigna kompetens och långa erfarenhet av forskningsfinansiering är särskilt angeläget för att säkra kvaliteten, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

– Med den här satsningen vill vi främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang. Det är glädjande att vi kan fortsätta vårt fruktbara samarbete med Natur & Kultur kring akademiforskartjänster inom viktiga humanvetenskapliga områden, säger Karin Helander, ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien.

Utlysningen består av två akademiforskartjänster inom:

– svensk litteraturhistoria
Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området litteraturvetenskap med fokus på svenskspråkig litteratur, litteratur i Sverige och historiska frågeställningar. Av särskilt intresse är att stödja forskning med historiserande inriktning som fördjupar frågor kring historiografi, litterära traditioner, nation och språk.

Exempel på relevanta områden är svensk litteraturhistoriografi, svenskspråkig litteratur i ett transkulturellt historiskt sammanhang, svensk teori-, form- och genrehistoria, svensk medie-och bokhistoria, mångspråkig litteratur inom Sverige, minoritetslitteraturernas historia i Sverige, regional och lokal litteraturhistoria och -historiografi.

– historiebruk
Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom ämnet historiebruk. Historiebruk handlar om att kartlägga, analysera, förstå och förklara hur det förflutna används för olika syften, och med olika konsekvenser, av individer, institutioner och grupper.

Exempel på relevanta forskningsområden för ansökan kan vara historiebruk inom politik, ekonomi, kultur, museer och utbildning, för medvetna syften eller med oavsedda konsekvenser som att skapa legitimitet, utveckla näringsverksamhet, dominera eller frigöra gruppers handlingsutrymmen.

Utlysningen av akademiforskartjänsterna sker den 5 maj 2023 med möjligt tillträde 2024. Läs mer om tjänsterna och hur ansökan går till på Vitterhetsakademien.

Sista ansökningsdag är 1 september 2023.

För mer information kontakta Vitterhetsakademiens kansli på: kansli@vitterhetsakademien.se