Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd ger större utbud av meningsfulla aktiviteter i Malmö

Stiftelsen Natur & Kultur ger treåriga verksamhetsstöd till Helamalmö och Tjejer i förening. Det ekonomiska stödet till Helamalmö går till verksamheten i den nyöppnade Mötesplats Helamalmö i Nydala och för Tjejer i förening i Rosengård innebär stödet att fler unga engageras i föreningslivet och att fler erbjuds att ta del av deras jämställdhetsarbete.

Helamalmö vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Verksamheten är bred i Malmö och engagerar drygt 4500 aktiva deltagare, varav merparten är tjejer. Helamalmö bedriver bland annat ett ledarskapsprogram för unga. På fem mötesplatser i socialt utsatta områden i Malmö erbjuder de en meningsfull fritid och vuxna som ser de unga. Idag driver Helamalmö fyra mötesplatser i skolor samt i den nyöppnade stora lokalen på Nydala torg.

–Tidigare fanns det bara ett fåtal aktiviteter för unga i Nydala, och det fanns inte heller något bibliotek. På Mötesplats Helamalmö, som är ettusen kvadratmeter stor och består av sexton rum, erbjuder vi nu bland annat dans, läxläsning, fritidsbank, gaming-rum, musikstudio, och har tillsammans med Malmö stadsbibliotek startat en biblioteksverksam. Målet är att mötesplatsen ska vara ett inspirerande kunskaps- och aktivitetscenter för unga, säger Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö.

Tjejer i förening är aktiva i Rosengård och delaktiga i att utveckla, delta i och ständigt förbättra fritidsverksamheter för barn i hela Malmö. Organisationen utbildar och engagerar unga ledare i frågor om mänskliga rättigheter och de erbjuder bland annat workshops i jämställdhet.

–Vi når ut till familjer med ungdomar som idag exkluderas från aktiviteter och genom att utbilda i jämställdhet och skapa en trygg miljö gör vi stor skillnad för enskilda individer. När det finns förebilder i närområdet blir det lättare för fler att delta på olika aktiviteter exempelvis att spela fotboll eller gå på ridning på andra sidan stan. I en värld där sociala konstruktioner inskränker tjejers utrymme och hotar deras val och möjligheter att vara aktiv på sina villkor, behövs förebilder som visar vägen, säger Hyrije Matarova, verksamhetsansvarig Tjejer i Förening.