Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Medarbetarna skapade klimatråd

På Natur & Kultur tog de anställda initiativ till att starta ett klimatråd som representerar medarbetarna. Eva Postrup, en av initiativtagarna till rådet, berättar hur det gick till.

Natur & Kultur har sedan flera år klimatkompenserat för delar av verksamhetens koldioxidutsläpp. Vi FSC-märker våra böcker, producerar digitala produkter med grön el, källsorterar och erbjuder lånecyklar till medarbetarna. Allt det är bra, men vi vill göra mer!

Vi kan göra mer

Hos många anställda finns ett stort klimatengagemang, och i början på 2019 tog några medarbetare initiativ till att  skapa ett råd som kan representera medarbetarna när det gäller klimatarbetet i förlaget. Eva Postrup, redaktör för läromedel som ABC-klubben och PULS, är en av initiativtagarna. 

Hur startades klimatrådet?

- Vi var ett gäng som kände att det fanns mycket att uträtta på vår arbetsplats. Vi kontaktade vår VD, Per Almgren, som välkomnade initiativet. Klimatrådet bildades i början på 2019.

Vilken är den största vinningen?

- Det är tillfredsställande att det går att göra skillnad och att våra chefer, medarbetare och den stiftelse som äger förlaget har varit väldigt positiva. Politiker, kommuner och företag har viktiga roller att fylla när det kommer till klimatarbetet.

Har du tips till den som vill starta något liknande?

- Att som arbetsplats visa att man arbetar för hållbarhet blir allt viktigare för jobbsökande, kunder och medarbetare. Det kan man förklara för ledningen. Man måste inte börja med att ta jättekliv. Starta med en workshop där ni samlar idéer och identifierar förändringar som är lågt hängande frukter. Små åtgärder kan ge ringar på vattnet och göra stor skillnad i slutändan.

Klimatrådet består av:

Eva Postrup, Förläggare
Åsa Norrman, Förläggare
Ann Reimers, Produktionsansvarig
Johanna Persson, Teknisk projektledare
Hanna Skogar Sundström, Redaktörschef
Annica Hammarström, Lönespecialist
Nina Hanses, HR-chef

Vill du komma i kontakt med oss i klimatrådet? Du kanske har frågor om Natur & Kulturs klimatarbete, förslag eller idéer? Du når rådet genom att mejla till: klimat@nok.se