Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa om vilka hållbarhetsfrågor som är i fokus för oss och hur vi arbetar med dem. Sedan 2018 tar vi varje år fram en hållbarhetsredovisning.

Läs hållbarhetsredovisningen för 2022.

Innehåll:

 • Vd har ordet 
 • Om Natur & Kultur
 • Hållbarhetsstyrning
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog 
 • Väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Natur & Kultur och miljön
 • Vårt klimatavtryck
 • Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare
 • Natur & Kultur i samhället – våra affärspartners
 • Natur & Kultur – finansiell hållbarhet och affärsetik
 • Framåtblick
 • GRI-index

Ladda ned hållbarhetsredovisningen för 2021

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2020