Klimatpsykologi

Det här är boken för dig som vill agera aktivt för klimatet, i din roll som ledare, beslutsfattare och medmänniska. Den är för dig som är engagerad i miljörörelsen, för dig som har en position i samhället med möjlighet att påverka och för dig som själv börjat göra förändringar men är frustrerad över att kompisarna eller politikerna inte gör sin del.


Tryckta utgåvor

Klimatpsykologi Klimatpsykologi
Klimatpsykologi Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-25
224 Sidor
ISBN 9789127825574
Häftad

Digitala utgåvor

Klimatpsykologi Klimatpsykologi
Klimatpsykologi Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-25
224 Sidor
ISBN 9789127825581
E-bok
Kommande

Klimatpsykologi visar hur vi med kunskap om människans beteenden, känslor och perception – och med kunskap om hur vi organiserar oss och samarbetar – kan hitta verktyg för ett mer hållbart och effektivt klimatarbete.

Det här är boken för dig som vill agera aktivt för klimatet, i din roll som ledare, beslutsfattare och medmänniska. Den är för dig som är engagerad i miljörörelsen, för dig som har en position i samhället med möjlighet att påverka och för dig som själv börjat göra förändringar men är frustrerad över att kompisarna eller politikerna inte gör sin del.

Klimatpsykologi ger övergripande förståelse och handlingsplan för hur vi kan agera mer effektivt i klimatfrågan och skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Frida Hylander är leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi och fil. kand. i Humanekologi.

Kali Andersson är leg.psykolog, miljöaktivist och permakulturdesigner.

Kata Nylén är leg. psykolog, STP - psykolog i organisationspsykologi, utbildad handledare och OBM-certifierad (Organisational Behavior Management).