Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur renoverar sin kulturhistoriska fastighet

Natur & Kultur renoverar sitt förlagshus på Karlavägen 31. Huset är ritat av arkitekten Sven Markelius och uppfördes 1958-61 för Skogsindustrin. Visionen för renoveringen är att skapa ett hållbart, funktionellt och samtida kontor och samtidigt ta tillvara och förtydliga husets arkitektoniska kvalitéer.

Natur & Kultur har ägt och förvaltat Skogsindustrihuset sedan början av 1990-talet. Fastigheten är nu i behov av både exteriör och interiör renovering.

–  För att huset ska bli mer miljösmart och hålla i många år framåt renoverar vi nu enligt vår underhållsplan. Vi behöver bland annat dränera, sätta in ny isolering, göra takarbeten och åtgärda ventilationen, säger Ann Reimers, kontorschef och del av Natur & Kulturs klimatråd

Samtidigt bygger Natur & Kultur om kontorsytan för att kunna använda huset mer effektivt, både ur ekonomisk och klimatmässig synvinkel. Ett av husets våningsplan kommer att hyras ut när renoveringen är klar.

–  Vi vidareutvecklar vår fastighet på ett långsiktigt hållbart sätt och bygger en kontorslösning för framtidens behov. Dagens hybridarbete gör att vi behöver använda kontorsytan på ett mer effektivt sätt, både ur ett affärs- och miljömässigt perspektiv, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Fastighetsrådgivaren JLL, med expertis inom fastighet och bygg, är samarbetspartner och leder renoveringen och projektet i helhet.

–  Vi är stolta över förtroendet att leda Natur & Kulturs fastighetsprojekt från den inledande behovsanalysen till genomförandet. Vi ser fram emot att få välkomna Natur & Kultur på plats i sitt förlagshus till sommaren 2024 säger Fanny Fröjd, director på JLL.

Arkitektbyrån Studio Stockholm Arkitektur utvecklar huset både utvändigt och invändigt. Målet är att öppna upp fastigheten och utveckla kontorsytorna till ett samtida och modernt förlagshus. Samtidigt vill man återskapa och förtydliga Sven Markelius ursprungsidéer.  

Till grund för arbetet ligger Natur & Kulturs varumärke och värdegrund som en oberoende stiftelse som verkar för kultur, bildning och humanistiska värden.  

– Det känns både inspirerande och utmanande att vara delaktig i förvaltningen av en kulturhistorisk byggnad med så många inneboende kvaliteter, och att göra det med utgångspunkt i Natur & Kulturs värdegrund och det fria ordet. Långsiktighet och kvalitet är genomgående teman som harmonierar väl med hur vi på Studio Stockholm tar oss an uppdrag, säger Karolina Nyström, ansvarig arkitekt på Studio Stockholm. 

Ansvarig för renoveringen är byggföretaget Metrolit

– Vi är i full gång med renoveringen, och tycker att det är väldigt spännande att få arbeta med så gedigna material i en arkitektoniskt intressant byggnad. Vi upplever att vi tillsammans med en kund som Natur & Kultur delar synen på långsiktighet och fokus på kvalitet, något som gör projektet extra roligt att arbeta med säger Michael Johansson arbetschef marknad på Metrolit.

Projektet påbörjades under hösten 2022. Under renoveringen har Natur & Kulturs ca 130 medarbetare flyttat till tillfälliga lokaler. Tillbakaflytt till Karlavägen beräknas till sommaren 2024.