Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Varje gång du väljer Natur & Kultur bidrar du till något större

Att Natur & Kultur ger ordet till fler har många bottnar. Det betyder att vi i vår förlagsverksamhet ger både nya och etablerade författare en plattform. Att vi tillsammans med lärare bidrar till att ge barn och unga läsförståelse och kunskap som ger dem möjligheter att förstå, beskriva och analysera sin omvärld. Men också att de som läser vår litteratur får nya perspektiv, ökad bildning och på så sätt bränsle in i samtal om viktiga frågor. Det handlar också om alla de initiativ och röster som Natur & Kultur stöttar genom priser, stipendier och samarbeten.

Att bidra till en demokratisk samhällsutveckling präglar allt vi gör. Natur & Kultur drivs som en stiftelse där överskottet ska göra skillnad i samhället. Det beskrivs i stiftelsens urkund, som är grunden för hela vår verksamhet. Att hjälpa andra att stärka det demokratiska samtalet är en viktig del av det.

Hos oss har samhällsnyttan funnits i vårt DNA redan från början, ända sedan starten för precis hundra år sedan – 1922. Humanism, politisk frihet och människors lika värde är inga självklarheter. Det är värden som måste erövras varje dag, på lärosäten, arbetsplatser, i klassrum och offentlig debatt. Deras främsta företrädare är de som kan tänka självständigt, reflektera över sin omvärld och göra sig hörda. Vårt uppdrag är att engagera så många sådana företrädare vi bara kan. Idag, i morgon, om hundra år.

Tillsammans ger vi ordet till fler.   

Läs mer om våra priser, stipendier och samarbeten

Se några av de organisationer vi ger stöd till och samarbetar med: