Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarens guide till klimatmedveten undervisning

Du som har det viktiga arbetet att undervisa och möta barn och unga med funderingar kring klimatet och klimatkrisen. Det här är en guide för dig.

Hur kan du bygga en bra grund för hopp hos de barn och ungdomar du möter i ditt arbete? Och vad kan du göra för att hantera frågor och oro kopplat till den kris vi befinner oss i? Guiden är tänkt att hjälpa all skolpersonal i att bemöta elevernas reaktioner, i ämnesundervisningen såväl som utanför lektionerna. Vi har vår utgångspunkt i både klimatpsykologi och -vetenskap för att ge dig stöd och verktyg för en klimatmedveten undervisning.

Ladda ner guiden i pdf-format

Ladda ner Lärarens guide till klimatmedveten undervisning som pdf

Ladda ner guiden i pdf-format

Ladda ner Lärarens guide till klimatmedveten undervisning som pdf