Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

De ska skapa ny samhällsnära forskning inom historia

För att stärka forskning och skapa ny kunskap inom historia finansierar Natur & Kultur tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien två nya forskartjänster med historisk inriktning. Martin Jansson vid Uppsala universitet får en tjänst i ämnet historiebruk och Therese Svensson vid Södertörns högskola får en tjänst i ämnet svensk litteraturhistoria. Båda tjänsterna är treåriga.

– Stöd till fri forskning är ett sätt för oss att bidra till en kunskapsbaserad, demokratisk samhällsdiskussion, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur. Forskare är en central del av det gemensamma kunskapsbyggandet och därför medverkar vi nu till att det produceras ny forskning på de områden där Natur & Kultur har en lång tradition av stark utgivning.

Martin Jansson kommer i sitt projekt Historisk tid och politisk representation, 1809–1866 att undersöka relationen mellan historia och politik under en mycket händelserik period i mitten av 1800-talet då Sveriges politiska system förändrades i grunden genom den så kallade representationsreformen.

Therese Svensson kommer i sitt projekt "Från mörkret stiga vi mot ljuset". Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur att studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939. Projektet tar sin utgångspunkt i historisk forskning som visar på rasismens och kolonialismens relevans för den framväxande arbetarrörelsen.

– Vitterhetsakademien vill främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang, säger Karin Helander, ständig sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs mer om tjänsterna här.

Bokförlaget Natur & Kultur är en stiftelse som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Under 2022 avsattes 22,9 miljoner kronor i priser, stipendier och stöd för att främja dessa värden och stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Kungl. Vitterhetsakademien främjar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård och delar årligen ut cirka 40 miljoner kronor i forskningsstöd. Akademien har sedan 2013 finansierat akademiforskartjänster inom bland annat kulturhistoriska studier och "Society´s Big Questions". 2022 utsågs fem akademiforskare Inom områdena rättsvetenskapen i klimatomställningen, kognition – språk och estetik samt medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten.