Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fastigheten på Karlavägen 31

Huset

Natur & Kultur äger sedan 1992 fastigheten på Karlavägen 31, där förlaget har sitt huvudkontor. Inflyttningen ägde rum i september 1993, efter omfattande inre renoveringar. Byggnaden är ritad av arkitekten Sven Markelius och byggdes ursprungligen för Svenska Skogsindustriföreningarna. Den stod klar omkring 1960.

Under 2023 och 2024 renoverar Natur & Kultur huset för att skapa ett modernt och hållbart förlagshus. Vi gör ett omfattande arbete med bland annat dränering, ny ventilation och isolering. 

 

Fastighetsförvaltning

Stiftelsens fastighetsinnehav förvaltas separat från förlagsrörelsen.