Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fastigheten

Huset

Natur & Kultur köpte sitt nuvarande förlagshus på Karlavägen 31 1992. Efter omfattande inre renoveringar kunde inflyttning äga rum i september 1993. Byggnaden, som professor Sven Markelius var arkitekt för, byggdes ursprungligen för Svenska Skogsindustriföreningarna och stod klar omkring 1960.

 

Fastighetsförvaltning

Stiftelsens fastighetsinnehav förvaltas separat från förlagsrörelsen. Stiftelsen äger sedan 1992 fastigheten på Karlavägen 31, där förlagsverksamheten drivs.