Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbar utveckling

Att lära för livet och framtiden

Vad är hållbar utveckling och vad innebär det för förskolan?

Läs mer...
Förskoleserien Hållbar utveckling Förskoleserien Hållbar utveckling
Förskoleserien Hållbar utveckling
nyhet

Hållbar utveckling

Utkom 15 juni 2021

Isbn
9789127460102
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Hållbar utveckling

Författarnas vision med boken är att ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten. Boken redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. I boken lyfts både teori och praktik kring hållbarhetsfrågor och den är tänkt att bidra till kunskap om, inspiration till och glädje för detta viktiga arbete. Genomgående finns frågor att diskutera i arbetslaget.  

Författarnas vision med boken är att ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten. Boken redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. I boken lyfts både teori och praktik kring hållbarhetsfrågor och den är tänkt att bidra till kunskap om, inspiration till och glädje för detta viktiga arbete. Genomgående finns frågor att diskutera i arbetslaget.  

"Förskolans läroplan lyfter fram hur viktigt det är för våra kommande generationer, våra yngsta samhällsmedborgare, att ha med sig en värdegrundad kunskap redan tidigt i livet. Barnen ska ta över en värld som ska vara hållbar, även för deras efterkommande. Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare och det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär för dem och för människan i ett större perspektiv."

Lise-Lott Fjell och Erica Strand

"Förskolans läroplan lyfter fram hur viktigt det är för våra kommande generationer, våra yngsta samhällsmedborgare, att ha med sig en värdegrundad kunskap redan tidigt i livet. Barnen ska ta över en värld som ska vara hållbar, även för deras efterkommande. Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare och det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär för dem och för människan i ett större perspektiv."

Lise-Lott Fjell och Erica Strand

Författarna är förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare med många års arbete inom förskolan. Erica Strand arbetar för närvarande som rektor i Stenungsund och Lise-Lott Fjell som förskollärare i Uddevalla. Båda författarna är aktiva som ordinarie ledamöter inom Omep Sverige.

Författarna är förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare med många års arbete inom förskolan. Erica Strand arbetar för närvarande som rektor i Stenungsund och Lise-Lott Fjell som förskollärare i Uddevalla. Båda författarna är aktiva som ordinarie ledamöter inom Omep Sverige.