Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bolagsinnehav

Natur & Kultur har ett flertal intresse- och dotterbolag, som samtliga är verksamma inom bokbranschen eller närliggande verksamheter. Syftet med de investeringar som gjorts i andra bolag är dels kommersiella, dels baserade på en tilltro till att de ska skapa en bättre bas för att stödja den värdegrund som stiftelsen vilar på.

Förlagssystem

Förlagssystem är Sveriges ledande bokdistributör. Bolaget erbjuder effektiva logistiklösningar för bokbranschens olika aktörer. Uppdragsgivarna är förlag, bokklubbar, internetbokhandlare och bokhandelskedjor som i olika omfattning utnyttjar bolagets tjänster.

Bolagets huvudkontor finns i Stockholm med funktioner för orderadministration, ekonomi och IT. Logistikanläggningen finns i Falun. De totala lagerytorna är ca 44 000 kvadratmeter och bolaget har ca 200 anställda. Omsättningen uppgår till ca 300 miljoner kronor. 

Natur & Kultur äger 40 procent av Förlagssystem.

 

Clio den historiska bokklubben

Bokklubben Clio startades 1987 och presenterar böcker om historia.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.

 

Bokinfo 

Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. Bokinfo Sverige HB startades 2004 och ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur & Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation. Bokinfo är tillgänglig på samma villkor för alla förlag och distributörer.

Natur & Kultur äger 25 procent av Bokinfo.

 

Partners in Stories

Partners in Stories (PinS) är en oberoende litterär agentur baserad i Stockholm. PinS grundades i april 2013 med syftet att etablera svenska författare utomlands.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.

 

Weyler förlag

Weyler Förlag grundades 2007 och inledde sin verksamhet i november samma år med utgivningen av nobelpristagaren Imre Kertész självbiografi Dossier K. Förlaget ger ut svensk och utländsk skönlitteratur, svensk och utländsk sakprosa.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.

 

Atlantis

Bokförlaget Atlantis ger ut fackböcker inom en rad områden, främst historia, konst och litteratur men också om design, mode, arkitektur, ekonomi och politik. Biografier om både historiska personer och nu levande har en given plats i utgivningen. Förlagets verksamhet startade 1977.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.

 

Digilär

Natur & Kultur förvärvade Digilär den 26 september 2017. Tillsammans erbjuder vi nu Sveriges mest omfattande och kvalitativa utbud av digitala läromedel.

Digilär var först i Sverige med ett digitalt läromedel som helt och hållet ersätter den tryckta läroboken. Digilär arbetar med att skapa läromedel som sparar lärarnas tid, underlättar för elevernas inlärning och stödjer skolors digitalisering Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

Idag är det över 100 000 lärare och elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som använder smarta digitala läromedel från Digilär.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.