Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bolagsinnehav

Natur & Kultur har ett flertal intresse- och dotterbolag, som samtliga är verksamma inom bokbranschen eller närliggande verksamheter. Syftet med de investeringar som gjorts i andra bolag är dels kommersiella, dels baserade på en tilltro till att de ska skapa en bättre bas för att stödja den värdegrund som stiftelsen vilar på.

Förlagssystem

Förlagssystem är Sveriges ledande bokdistributör. Bolaget erbjuder effektiva logistiklösningar för bokbranschens olika aktörer. Uppdragsgivarna är förlag, bokklubbar, internetbokhandlare och bokhandelskedjor som i olika omfattning utnyttjar bolagets tjänster.

Bolagets huvudkontor finns i Stockholm med funktioner för orderadministration, ekonomi och IT. Logistikanläggningen finns i Falun. De totala lagerytorna är ca 44 000 kvadratmeter och bolaget har ca 200 anställda. Omsättningen uppgår till ca 250 miljoner kronor. 

Natur & Kultur äger 40 procent av Förlagssystem.

Bokinfo Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. Bokinfo Sverige HB startades 2004 och ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur & Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation. Bokinfo är tillgänglig på samma villkor för alla förlag och distributörer. Natur & Kultur äger 25 procent av Bokinfo.

NoK Media

NoK Media består av de litterära agenturerna Koja agency, med fokus på barn- och ungdomslitteratur, och Bennet agency som arbetar med facklitteratur.

Bolaget ägs till 100% av Natur & Kultur.