Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur ökar engagemanget i EdAiders pedagogiska plattform

Natur & Kultur går nu vidare med sitt engagemang i EdTech-bolaget EdAider och investerar motsvarande ett delägande på tio procent i bolaget. Genom investeringen vill Natur & Kultur fortsätta att bidra till och följa utvecklingen av EdAiders pedagogiska plattform för datadriven skolutveckling och ökad kvalitet på undervisningen.

Som förlag och läromedelsproducenter är det angeläget för Natur & Kultur att kunna följa och påverka den datadrivna skolutvecklingen på nära håll. Det var bakgrunden till att förlaget 2022 inledde ett samarbete med EdAider.

Redan då fanns en stor tilltro till bolagets möjlighet att genom sin plattform förändra skolans digitala ekosystem till stöd för lärare och elever - och den tilltron har stärkts under samarbetet. 

EdAider utvecklar en pedagogisk plattform som syftar till att minska administration, göra lärare mindre stressade och öka kvaliteten på undervisningen. Den ska också ge skolledare en unik inblick i skolans resultat, motivation och välmående.

Edaider är ett forskningsbaserat EdTech-bolag som grundades 2019 av Jalal Nouri, professor inom teknikstött lärande.

Till Natur & Kulturs pressmeddelande.
Till EdAiders webb