Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hallå där...

... Gustav Bohlin, projektledare för kurser i forskningskommunikation på Vetenskap & Allmänhet! Varför behövs det kurser i forskningskommunikation?

 

– Kommunikation mellan forskare och det omgivande samhället är en förutsättning för att forskningen ska komma till användning och nytta och för att forskare ska få del av behov och intryck utifrån. Vi vet från vår tidigare studie om forskares syn på kommunikation att nästan alla forskare är positiva till att kommunicera med andra delar av samhället, men att många forskare saknar stöd och utbildning i att kommunicera med omvärlden. En majoritet av landets forskare har varken gått, eller getts möjlighet att gå, en kurs i kommunikation.

Vilka vänder sig kurserna till?

– I det här pilotprojektet vänder vi oss till disputerade forskare vid svenska lärosäten. En digital kurs kommer att vara sökbar för forskare vid alla högskolor och universitet som är medlemmar i VA. Därutöver kommer vi göra en fysisk kurs i samarbete med Örebro universitet och en hybrid kurs tillsammans med Sveriges Unga Akademi.

Vad handlar kurserna om?

– Kurserna kommer utgå ifrån den forskning som finns inom forskningskommunikation, men behovet av kunskap och förutsättningarna för att kommunicera varierar mycket bland olika forskare. Innehållet i kurserna kommer därför också anpassas utifrån de behov och önskemål som finns bland deltagarna.

Hur anmäler man sig?

– Man kan inte anmäla sig än men håll utkik efter mer information i våra digitala kanaler eller anmäl ditt intresse här.