Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

De ska forska om psykisk hälsa och lärande hos barn och unga

Det blir forskarna Kenny Skagerlund och Johan Bjureberg som tillträder de nyinrättade forskartjänsterna inom pedagogisk psykologi respektive barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Med detta initiativ vill Natur & Kultur tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien möta ett angeläget samhällsbehov kring barn och ungas villkor.

Kenny Skagerlund har tilldelats en treårig akademiforskartjänst i ämnet pedagogisk psykologi. Skagerlund är docent i psykologi och verksam vid Linköpings universitet. Hans övergripande forskningsområde behandlar matematisk förmåga hos barn och varför vissa barn har stora svårigheter att lära sig grundläggande matematik trots att de är begåvade. Forskning visar att denna ångest inte endast påverkar matematisk prestation i klassrummet utan ofta kvarstår in i vuxenlivet.

I sin forskning kommer Skagerlund att undersöka förekomsten av matematikångest och dess relation till prestation bland sjätteklassare och även undersöka hur två olika typer av interventioner (emotionsreglering och exponering av matematiska uppgifter i lekfulla format) påverkar matematikångest och förbättrar matematiska förmågor.

Johan Bjureberg har tilldelats den treåriga akademiforskartjänsten i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Bjureberg är legitimerad psykolog och verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och Stanford University.

Bjurebergs forskning har fokuserat på psykisk ohälsa hos ungdomar och omfattat epidemiologiska registerbaserade studier, kliniska prövningar av olika behandlingsmetoder samt teoretiskt grundade undersökningar av verkningsmekanismer i påvisat effektiva terapier.

I sin planerade forskning kommer Bjureberg att särskilt behandla tidiga tecken på psykisk ohälsa hos ungdomar (12–17 år) med syfte att förebygga utveckling av allvarligare psykiska problem. Deltagare kommer att rekryteras via primärvården och av särskilt intresse är att undersöka hur tidiga emotionsreglerande interventioner som förmedlas via internet påverkar psykisk hälsa över tid.