Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

1. Kapitelstarter som engagerar 

Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning och beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet där hen får repetera och diskutera begrepp som ingår i kapitlet.

2. Teori som går att förstå

I kapitlen förklaras ny teori på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen på teorisidorna och teorin avslutas alltid med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg 

Uppgifterna ges i tre nivåer 123 i stigande svårighetsgrad och med en stor variation av uppgiftstyper och frågeställningar. Bokens teori, uppgifter och aktiviteter talar tydligt om när och hur olika digitala verktyg somsymbolhanterande räknare, kalkylprogram eller interaktiva datorprogram som t.ex. GeoGebra ska användas. En markering i form av en ruta runt uppgiftens nummer,1106, visar att uppgiften ska lösas med digitala verktyg. Uppgifter utan markering är tänkta att lösas utan digitala verktyg/räknare. I svarsdelen ges förutom svar ofta även en ledtråd eller fullständig lösning till uppgifter som kräver lite extra.

4. Aktiviteter, Teman och Historik stärker förmågorna 

Bokens aktiviteter ger dig som lärare stora möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor. Minst en aktivitet per kapitel ägnas åt problemlösning med hjälp av programmering. Matematikämnets relevans tydliggörs i olika teman och historikavsnitt.

5. Kapitelslut med repetition och fokus på förmågorna 

Kapitelsluten repeterar det aktuella kapitlets innehåll i Sammanfattning och Kan du det här?Sant eller falskt? tränar resonemangsförmågan och Testa dig själv begrepps- och procedurförmågorna.
I kapitelsluten finns dessutom Blandade övningar i två versioner. Här får eleven träna sina förmågor på alla nivåer, med och utan digitala verktyg.

Tillbaka till produktsidan för Matematik 5000+

Läs mer om Matematik 5000+