Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

I barn- och ungdomslitteratur

Hållbarhetsfrågor är ödesfrågor och betonas ämnesövergripande i styrdokument för skolans olika former, inte minst i relation till värdegrunden. I den här antologin får du veta hur fiktion och berättelser med miljö- och framtidsteman kan användas för att öka medvetenheten och förståelsen för ekologiska livsvillkor och hållbarhetsfrågor för alla oss levande varelser.

Läs mer...
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
nyhet

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

Utkom 4 september 2020

Isbn
9789127824881
Typ
Häftad
Sidantal
228
Du har nått den maximala köpsumman.
350 kr
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Utkom 4 sep 2020
ISBN 9789127824881
350 kr
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
350 kr
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Utkom 4 sep 2020
ISBN 9789127824881
350 kr
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Ingen Författare
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman
Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

Hur kan vi, utan att bidra till klimatångest, motivera barn och unga till kritiska ställningstaganden och handling?

Hur kan vi på ett inspirerande sätt utveckla elevernas personliga förhållningssätt till hållbarhet, miljö och framtid?

Hållbarhetsfrågor är ödesfrågor och betonas ämnesövergripande i styrdokument för skolans olika former, inte minst i relation till värdegrunden. I den här antologin får du veta hur fiktion och berättelser med miljö- och framtidsteman kan användas för att öka medvetenheten och förståelsen för ekologiska livsvillkor och hållbarhetsfrågor för alla oss levande varelser.

Litteratur, film och andra mediala uttryck säger alltid något om sin samtid och kan väcka starka känslor hos barn och unga med potential att både befästa och ifrågasätta rådande tankemönster. Utifrån ekokritiska, intermediala och didaktiska perspektiv på berättelser skrivna för barn och ungdomar belyser författarna hur litteraturundervisningen kan bidra till att utnyttja denna potential och fördjupa kontakten med naturen.

Antologin vänder sig till dig som student inom lärarutbildning, litteratur- och filmvetenskap samt till yrkesverksamma lärare som söker metoder och didaktik kring existentiella frågor.

Andra intressanta titlar