Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tallinjer D

Negativa tal till många elevers glädje! Vi hade en bra genomgång. Väl dags att hugga in på uppgifterna var det dock lite klurigt ändå för en del elever. Jag visade hur eleverna kan tänka att termometern är som en stående tallinje. Vi räknade tillsammans stegen och då var det lättare. Var uppmärksam på att många elever tänker att tallinjen går åt samma håll på negativa tal som positiva tal. Att -4 istället blir -6 osv. På uppgift 20 när elever ska avgöra vilket tal som är störst var det en elev som tipsade en annan elev att den tänker så här: ”Det är bättre att ha noll kronor och vara fattig än att ha en skuld på 10 kr”.

Avrunda B

Eleverna har bra koll på avrundning men det som ställde till det för dem var när de skulle byta från att avrunda till närmaste tiotal till närmaste hundratal istället. Några föll tillbaka till att tänka närmaste tiotal trots att det skulle vara hundratal.

Testa dina talkunskaper

Här fick eleverna testa uppgifter som vi övat under arbetets gång. Bra som lärare att få en överblick över vad eleverna tyckte var lätt och svårt. Några tyckte att det var svårt att skriva en halv miljon med siffror.

Veckans kluring

Den här veckan upptäckte eleverna att det kan vara värt att ta sig tiden att testa sin lösning. Vi började som vanligt med att eleverna fick tänka tyst i 5 minuter. Många elever var efter någon minut nöjda med sin uträkning 1002-10=992. Ett fåtal av de eleverna tog sig dock tiden till att rita lösningen och upptäckte då att det inte stämde och reviderade då sitt svar till 993. En av eleverna som hade gjort det var så nöjd med sig själv och kom fram och berättade för mig att ”jag gjorde som du sa förra veckan, jag testade om min lösning fungerade, det gjorde den inte”.