Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Frukt i bråkform

Här fick eleverna öva på att räkna med bråk. I övningen i lektionsboken fastnade några elever då de utgick från ett ojämnt antal som tex 7, 11. Det blev lite klurigt när de valde 10 frukter i skålen då en fjärdedel skulle vara bananer. De kunde konstatera att det blev 2,5 bananer. Här blev de lite konfundersamma och undrade om det var okej att lösa det på det sättet?

I uppgift 14 var det till stor hjälp att rita om figurerna för några elever. De flesta kunde se att 3/6 motsvarade hälften men det underlättade för några elever att rita om figuren så det blev på samma sida. Samma sak med 3/9 och 1/3.

Lektion 2

Dela rättvist

I bildspelet fick eleverna öva på del av antal. Det här med att dela rättvist brukar engagera många elever! :) Många elever tog hjälp av bilden och delade in chokladkakan i rader med hjälpstreck. Många elever använde sig av division tex 12/3=4

Elever som inte direkt greppade att de i uppgift b kunde använda sig av multiplikation använde sig av strategin att rita tex 2 rutor för varje figur. De strök figurerna allt eftersom.

Lektion 3

Bråk i figurer

Vi fortsätter att öva på att känna igen bråk. Eleverna är fortsatt hjälpta av att rita hjälpstreck. Sen eftermiddag i klassrummet gjorde att alla inte var uppmärksamma på att vi skulle titta på hur stor andel som var grön och några tittade på de gula delarna istället.

Kluring 3

Vi samlade de två vanligaste svaren som var 16 eller 18 frukter. Vi tittade på hur eleverna hade kommit fram till svaren.

12/3=4
12+4=16
Svar: 16 frukter

12 äpplen=2/3
12/2=6
6 frukter=1/3
12+6=18
Svar: 18 frukter

Vi ritade upp lösningar till båda svaren på tavlan. Eleverna fick sedan prata i paren om vad som skiljer de olika lösningarna åt. Eleverna försökte sätta ord på vad som skiljde lösningarna åt. ”I den första lösningen utgår de från att 12 frukter är helheten men det motsvarar 2/3” sa en elev.