Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Check in

Eleverna kändes taggade på ett nytt arbetsområde! Vi började lektionen med att utgå ifrån bilden på sida 56. Eleverna har många olika tankar kring vilken matematik de hittade i bilden. Någon såg pennorna som ett stapeldiagram. De olika färger kunde sorteras i olika mönster. De kunde adderas och grupperas. Pennorna var olika långa. Min upplevelse är att eleverna stötte på en hel del nya begrepp under Check in. Det ska blir spännande och roligt att börja med ett nytt arbetsområde!

”Jag tycker om att vi löser uppgifter tillsammans innan jag jobbar själv.”
Elev

Lektion 2

Tabeller

Eleverna hade inga problem att läsa av tabellerna. Lite klurigt blev det när de skulle hålla koll på vilken månad det var sommar men de flesta använde uteslutningsmetoden. Eleverna arbetade bra i lektionsboken och min upplevelse var att de tyckte tabellerna var roliga att arbeta med.

Lektion 3

Diagram

Diagram upplevde jag också att eleverna hade arbetat med på lågstadiet. De tog sig an både bildspelet och uppgifterna i lektionsboken bra. Innan eleverna började arbeta med uppgiften i lektionsboken tittade vi på diagrammet på sida 61 tillsammans. Tror det underlättade för några elevern!

Kluring 1

Här hade eleverna många olika uträkningar men med samma svar! Vi tittade på tre elevers olika lösningar och jämförde dem. Alla hade kommit fram till att det går att köpa 10 sudd för 50 kr. Många räknade ut hur mycket ett sudd kostade. Några elever gjorde en tabell för att lösa uppgiften. Vi kunde konstatera att några metoder var lite mer effektiva än andra.