Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Addition B, subtraktion B, summa och differens

Lektion 1

Addition B

Eleverna arbetade vidare med additionsuppställningarna. Här mötte eleverna flera minnessiffror.

Tips! Titta gärna igenom några elevers böcker per lektion för att se att de gör uppställningarna ordentligt.

Lektion 2

Subtraktion B

Eleverna arbetade vidare med subtraktionsuppställningarna. Här mötte eleverna dubbelväxling. Det behövdes repeteras.

Tips! Titta gärna igenom några elevers böcker per lektion för att se att de gör uppställningarna ordentligt.

Lektion 3

Summa och differens

Begreppen var nya för många elever men några elever hade redan arbetat med uppgifter kopplade till begreppen i Flexwebben. Eleverna hade inga problem med namnen på begreppen men när de sen skulle använda dem genom att räkna ut summan och differensen av talen 8 och 4 blev de lite ställda. Efter första försöket var de igång!

Arbetet i lektionsboken gick bra för eleverna. Några elever behövde hjälp med uppgift 10. När jag visade hur de skulle ”testa och pröva sig fram” gick det bra.

Kluring 2

Uppgiften var svår för många elever och många elever behövde hjälp för att komma igång.

Tips! Inled med att visa metoden "testa och pröva dig fram". Jag ritade upp första exemplet på tavlan:

Päron            Äpple

3                    5                    3+5+5=16 kr

Här kan vi konstatera att det inte stämde. Då gör vi ett nytt försök, osv. Det här hjälpte eleverna igång.

En elev sa att "eftersom två äpplen och ett päron kostar 25 koronor och två päron och ett äpple kostar 26 kronor måste äpplet kosta mindre än päronet". Utifrån det testade och prövade sig eleven fram till ett svar.