Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Bildspel – Tallinjer B

Här fick eleverna öva på att göra egna tallinjer. Efter att första klassen fick jag med mig en bra reflektion. Uppmana eleverna till att inte göra tallinjen för lång. De andra klasserna utgick från en linje som var runt 10 cm.

Lektion 2

Bildspel – Tal mellan 0 och 1

Här möter eleverna blandningen mellan decimaltal och bråktal för första gången. Här blev det svårt för många elever och vi gjorde uppgiften tillsammans istället. De elever som kände igen det sen tidigare kunde hjälpa till. Här är det viktigt för mig att förmedla att eleverna kommer att möta den här typen av innehåll flera gånger då det annars kan upplevas som ett misslyckande för många elever som kanske inte riktigt förstår det ännu.

Uppgift 12 skapade en rolig diskussion med tudelade meningar om huruvida de kunde skriva 23+1 och 1+23 i nästa ruta. Diskussioner om det var samma lösning eller inte.

Lektion 3

Bildspel – Stora tal

Eleverna var väldigt duktiga och vana med att skriva stora tal. Men det gällde att vara fokuserad. Annars blev det lätt fel.

Talföljderna löste eleverna lätt när de använde metoden att vi tittar och skriver upp vad som händer mellan talen. De kunde konstatera att de inte bara kunde titta på vad som hände mellan de första två talen då det inte alltid följde ett regelbundet mönster.

Kluring 3

Oj vilka roliga diskussioner vi fick. Det största huvudbry jag hade som lärare när vi arbetade med den här uppgiften var hur eleverna kom fram till svaret 7? Jag fick snabbt min förklaring. Eleverna hade tittat på bilden och räknat pinnarna. En annan elev var väldigt bestämd att svaret skulle vara 21 med motiveringen att man måste räkna med pinnarna på sidan också. Tänk vad vi kan tänka på så många olika sätt! Många elever kom fram till lösningen genom att rita.