Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Multiplikation B, division B, produkt och kvot

Lektion 1

Multiplikation B

Vi övade vidare med multiplikationsuppställningar och nu fick eleverna öva med minnessiffra. Eleverna tyckte det var roligt med uppgift 19 i lektionsboken.

Tips! Ha multiplikationstabellerna i läxa under den här veckan då många behöver repetera tabellerna. I uppgift 19 stöter det på svåra hörnet också.

Lektion 2

Division B

Vi övade vidare med kort division och nu fick eleverna öva med minnessiffra.

Tips! Ha divisionstabellerna i läxa under den här veckan då många behöver repetera tabellerna.

Lektion 3

Produkt och kvot

Orden produkt och kvot var det många som inte kände till. Vi stannade till vid trianglarna för att synliggöra sambandet mellan räknesätten multiplikation och division. Jag frågade eleverna om det var några andra räknesätt som också hade samband? Det hade eleverna koll på (Addition och subtraktion).

Kluring 4

Att arbeta baklänges var lite ovant så här var det klurigt för många. Flera elever klarade det dock och det blev många ”aha” från eleverna när de fick se redovisningen. Jag uppmuntrade eleverna till att efter att det räknat ut svaret kontrollera genom att räkna ”rätt väg”. Då upptäckte några att något inte stämde.