Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vecka 1

Lektion 1: Check-in

Vi började frågan: Vad tänker ni på när ni hör begreppet geometri?

Eleverna pratade i paren för att sedan redovisa i helklass.

 • Geometry dash – ett spel
 • Olika former – cirklar, trianglar, hexagon
 • Längd
 • The Matrix
 • Symmetri
 • Vinklar
 • Tredimensionella figurer – kub, rätblock
 • Radie
 • Pi
 • Area
 • Omkrets
 • Kanter
 • Hörn
 • (Trekanter och fyrkanter)

Vad tänker ni när ni ser bilden?

 • Olika geometriska former i varandra
 • Cirklar
 • Man kan sortera formerna i olika grupper
 • Bilen – hastighet
 • Addition

Lektion 2

Sträckor A

På bildspelsgenomgången så kunde jag som vanligt inte låta bli att dra skämtet om parallella linjer. (Det är så synd att parallella linjer som har så mycket gemensamt aldrig kommer att mötas.)

I lektionsboken fick eleverna arbeta lite praktiskt med att mäta sin penna, sudd och ett gem. Vi pratade vid redovisningen om vad som var rimligt och kunde konstatera att några behövde nya pennor för att de var lite för korta. 😊 Eleverna tyckte det var roligt att jämföra och många elever som inte brukar be om ordet redovisade inför hela klassen.

Tips! Sista uppgiften på myran var det många som hade fel på. Vi ritade och skrev hur många hela sidor det fanns. Då blev det lättare.

Lektion 3

Geometriska figurer

Namnen på de olika trianglarna var nytt för eleverna. Vi stannade upp och tittade på de olika trianglarna och eleverna fick prata i paren om hur de tror att trianglarna fick sitt namn. Vad skiljer figurerna åt? Varför heter de olika? Fyrkant och trekant används fortfarande flitigt av eleverna. Vi övade på att säga de korrekta geometriska figurernas namn flera gånger.

Tips! I lektionsboken är det många elever som fortfarande inte har koll på att rektanglarna och kvadraterna ska ha räta vinklar i hörnen. De markerar då parallellogram som rektanglar. Bra att ha koll på det vid redovisningen. Repetera gärna figurernas egenskaper då det fortfarande är många elever som kallar en ellips för oval. Gå igenom att ellips är det geometriska namnet och oval är formen. Uppgift 5 var lite klurig att tolka för eleverna. Vi gick igenom två av uppgifterna tillsammans till att börja med för att det skulle bli lättare.

Kluring 1

Rolig kluring tyckte eleverna! Här passade vi på att arbeta praktiskt med uppgiften. Alla elever fick ett papper, linjal och sax. Först fick de försöka lösa uppgiften i huvudet. Många gissade vilka rutor det skulle vara. Eleverna fick sedan rita av figurerna, klippa ut dem och vika kuberna. Då lyckades alla lösa uppgiften!

Tips! Jag hade i förväg kopierat figurerna för några elever som jag visste skulle ha svårt att rita av figurerna själv, så att eleverna skulle kunna fokusera på att lösa uppgiften.