Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Bråk i figurer C

”Jag tycker att det är smart att prata om det man ska göra. Då är det mycket lättare att komma igång.”
Elev om bildspelen

Eleverna övade på att känna igen bråk. I bildspelet arbetade vi med stödfrågorna:

Hur många delar består överdelen i figuren av?

Hur många delar får vi om vi delar in hela figuren på samma sätt som överdelen?

Hur stor är då varje del?

Frågorna ställer jag efter att eleverna har fått samtala och skrivit sina svar på whiteboarden.

Lektion 2

Bråk på tallinjen

Nu blev det en repetition av bråk på tallinjen och det märktes på eleverna att de kände sig lite säkrare nu! På bildspelen arbetade vi med frågorna:

Hur många delar är sträckan mellan 0 och 1 indelad i?

Hur stor andel av sträckan mellan 0 och 1 motsvarar varje del?

Hur många andelar visar pilen?

Hur stor andel av hela sträckan mellan 0 och 1 motsvarar då pilen?

Jag ställde en fråga till eleverna:

Vad händer om vi fortsätter tallinjen åt höger, förändras storleken på bråket då?

Här fick eleverna till bra diskussioner! Några tänkte nej och några tänkte ja. När vi var klara så kunde vi dock konstatera att avståndet mellan 0 och 1 är lika stort som avståndet mellan 1 och 2. Vi utgår alltid från delar av helheten 1 på tallinjer, om inget annat anges! Det här kan vara svårt att greppa då eleverna är vana vid att utgå ifrån helheten.

Lektion 3

Jämför bråk

I bildspelet fick eleverna öva på att jämföra bråk. Så intressant att få lyssna på deras argument för att det ena bråket är större än den andra.

”Jag kan se det när jag ritar upp bråken att 1/3 är större än 1/4.”

”Tänk att du ska dela på en tårta. Du får ju en större bit om vi är 3 som delar mot om vi är 4 som delar.”

”5/8 är större än 1/2 för 4/8 är lika mycket som hälften.”

I lektionsboken var eleverna hjälpta av att titta på bråkplanket och att de ringade in det största bråket och bokstaven.

Kluring 4

När vi arbetade med kluringen som handlar om att klippa gräsmattan föll den första riktiga snön ner utanför fönstret. Eleverna var superduktiga med veckans kluring. Vi hade efter diskussionerna två svar som vi undersökte vidare.

Förslagen var 1/2 och 3/4.

Alla elever hade ritat upp en gräsmatta.

De elever som kom fram till 1/2 kunde efter diskussionerna konstatera att de inte läst informationen ordentligt. De trodde att de skulle svara hur stor andel av gräsmattan som de klippt dag 2.