Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Cirkeldiagram – vilken blomma?

I bildspelet får eleverna öva på att läsa av ett cirkeldiagram. Här upptäckte jag att förvånansvärt få elever kunde namnen på blommorna. Så vi började med att gå igenom det.

De får också öva på att koppla ihop informationen i cirkeln med antal elever och andelar.

Tips! När vi var klara med slide 6 frågade jag eleverna: Om det var 16 elever som är med i undersökningen. Hur många hade då svarat blåsippa, gullviva och vitsippa? Den frågan finns inte med i bildspelet men är en bra komplettering.

Uppgift 18 var klurig för eleverna att förstå till att börja med.

Tips! Börja med uppgiften i helklass. Fyll i djuren tillsammans. Gör alternativ 2 tillsammans och låt de sedan arbeta själva/vidare på egen hand med alternativ 3-5.

Lektion 2

Temperatur och linjediagram

Temperatur var lite svårt att avlösa för eleverna längst bak i klassrummet. Det underlättade när jag visade på tavlan också med handen. Eleverna hade bra koll på hur man skriver grader annars är det en bra sak att gå igenom. Många elever gör det klassiska misstaget att tänka att det är -11 grader när det är -9 grader. Vi gick igenom och räknade från 0 grader och stegen till -9.

Lektion 3

Punktdiagram: Katter

I bildspelet utgick jag ifrån frågorna till slide 2 i lärarhandledningen.

-Vad visar y-axeln?

-Vad visar x-axeln?

Hur mycket skiljer mellan varje markering på y-axeln?

Hur mycket skiljer mellan varje markering på x-axeln?

När vi hade klargjort det underlättade det för eleverna att tolka punktdiagrammet.

Eleverna arbetade med frågorna i lektionsboken. Jag hjälpte några elever med hjälpstreck i diagrammet.

Kluring 4

Den här kluringen väckte många känslor! Nästan alla elever hade svaret 6 dagar. I lärarhandledningen finns det en beskrivning över vanliga fel eleverna gör och det här är just ett sådant. När vi tillsammans ritade upp en tabell över lösningen så blev det tydligt för de flesta eleverna att ekorren faktiskt har 12 nötter redan den femte dagen och att skatorna då inte hinner komma och stjäla två nötter. Några envisades dock fortfarande med att 6 dagar var rätt…. 😊