Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Undersökning – vilket husdjur?

Nu fick eleverna användning av sina kunskaper från förra veckan kring frekvens. Här tränade eleverna på att sammanställa sin information i ett stapeldiagram. De blev lite fundersamma över frågan om "Vilka rubriker ska x och y-axlarna ha?” på slide 11. Det var nytt för många elever som vi stannade till och pratade lite extra om det. En elev tyckte att vi inte behövde ha med eleverna som inte hade något husdjur i diagrammet. ”De eleverna kunde vi hoppa över”. Jättebra fundering som vi kunde prata vidare kring vad och gå igenom vad som händer om vi utesluter de eleverna. Minichecken var klurig den här gången. Många elever svarade fel på den. Det beror på att eleverna inte riktigt lyssnade på informationen ordentligt. Här ville många elever placera Petra i diagram C eller E. C utifrån att de är 3 syskon och E utifrån att de är 5 i familjen. Oj vilka bra diskussioner det skapades i klassrummet!

Lektion 2

Typvärde

Typvärde är något eleverna inte stött på tidigare. Så när startsidan låg uppe var det flera elever som spontant frågade rakt ut i klassrummet ”Vad är typvärde”. I bildspelet uppstod blev det lite förvirring över att rosorna och tulpanerna hade olika färger. Hur skulle de då räkna? Här är det bra att hjälpa eleverna och förtydliga det. Något som förvånade mig var att många eleverna aldrig hade sett gula rosor. Det blev en liten sidodiskussion om det innan vi kunde gå vidare. 😊 På slide fem i bildspelet var det många elever som tänkte att svaret skulle vara 10. En elev motiverade sitt svar såhär: i början av bildspelet sa du att ”det som det finns flest av är typvärde”. En elev kontrade då med ”men här måste du tänka på hur frågan är ställd. De frågar ju efter vilket antal som är typvärde. Inte den som åt mest”. När vi kom till lektionsboken hade eleverna greppat det här för på uppgift 16 svarade alla elever att typvärdet var 6 pennor.

Lektion 3

Diagram och procent

”Inte procent” utbrast en elev när jag visade startsidan på bildspelet. Procent är fortfarande lite klurigt för några elever. Toppen att det återkommer i flera arbetsområden så att de kan bli säkrare på det. När vi väl hade gått igenom bildspelet så kändes det lite lättare tror jag. I lektionsboken gick det bra för eleverna att tolka diagrammet trots frustrationen över att det handlade om procent. I minichecken svarade alla elever rätt och det var fint att få ge eleverna bekräftelse på det!

Kluring 3

Oj vilken rolig kluring tyckte eleverna! Det märktes dock att de var lite ovana att arbeta med en sådan här typ av uppgift. Många elever missade att det var multiplikation trots att jag hade sagt det flera gånger. 😊 Många elever visste inte heller riktigt hur de skulle börja. Så vi gjorde början tillsammans. Jag uppmuntrade eleverna till att testa och pröva sig fram. Vi började med att leta ledtrådar tillsammans. En elev uttryckte” eftersom den lila figuren ska vara tre av för att få en röd figur måste det vara ett lågt tal och den röda ett högt tal”. ”En annan elev hade uppmärksammat att den ”blåa figuren multiplicerat med den gröna är lika mycket som den blåa. Det måste betyda att den gröna figuren är värd 1”.  De testade sig sedan fram. När eleverna var igång löste de sedan kluringen av bara farten och många elever ville redovisa när det var dags för det!